Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i15936
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kraków-Rynek Główny
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo małopolskie (krakowskie)
Tytuł/Title:"Cudowny krucyfiks w kościele św. Wojciecha w Krakowie na rynku."
Autor/Author:Artur Napierkowski wg Walerego Eljasza (Eliasza)-Radzikowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na tincie na papierze
Wymiary/Size/Capacity:108x74 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Pochodzenie/Origin:Z: Antoni Kleczkowski: Święte pamiątki Krakowa. Kraków: A. Napierkowski, 1883 tablica s. 127.
Drukarnia/Printing office:Xylographisches Atelier Eduard von Brunn Wien; wg sygnatury na tablicy s. 9 "X. A. v. BRUNN Wien"; zob. Hanebutt-Benz 1984 łam 1117.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Artur Napierkowski (XIX w.) drzeworytnik i wydawca oraz później rysownik związany z Krakowem, czynny w Polsce ca 1878-1890, autor licznych widoków głównie Krakowa i okolic, także Tatr, gdzie rytował zwykle według Walerego Eljasza, miał własny zakład artystyczno-drzeworytniczy na ul. Floriańskiej 5, potem wyjechał do Paryża (gdzie działał jako Napier), a następnie do Konstantynopola, gdzie jako Napiórkowski był profesorem w szkole rysunkowej, niewykluczone, że analogicznie w Czarnogórze, ojciec znanej francuskiej tancerki i aktorki Stasi Napierkowskiej (Stacia Napierkowska); zob. SAP t. 6 s. 23 i inne materiały.
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica wraz z tekstem odnoszącym się do ryciny. Autorstwo Walerego Eljasza ustalono wg Banach 1959 s. 453 poz. 794. Rycina małego formatu.
Cena/Price:100
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja
Numer katalogowy/Number:i15936
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski architektura kościoły kościoły i inne obiekty sakralne - wnętrza, religia sakralia / architecture church interiors/church interior churches/church, religion sacral memorabila, sacral objects, sacral artifacts / Architektur Kirchen-Innere Kirchen/Kirche, Religion Sakrales / wood-engraving / Holzstich