Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i16011
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Staniątki
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Wieliczka województwo małopolskie (krakowskie) gmina Niepołomice
Tytuł/Title:"Kościół w Staniątkach."
Autor/Author:Artur Napierkowski wg Walerego Eljasza (Eliasza)-Radzikowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na tincie na papierze
Wymiary/Size/Capacity:76x102 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, kompozycja bez wad, bardzo nieznaczne zagięcie w prawym górnym rogu tablicy
Datowanie/Dating:1883
Pochodzenie/Origin:Z: Antoni Kleczkowski: Święte pamiątki Krakowa. Kraków: A. Napierkowski, 1883 tablica s. 471
Drukarnia/Printing office:Xylographisches Atelier Eduard von Brunn Wien; wg sygnatury na tablicy s. 9 "X. A. v. BRUNN Wien"; zob. Hanebutt-Benz 1984 łam 1117
Inf. o Autorze/Information about an Author:Artur Napierkowski (XIX w.) drzeworytnik i wydawca oraz później rysownik związany z Krakowem, czynny w Polsce ca 1878-1890, autor licznych widoków głównie Krakowa i okolic, także Tatr, gdzie rytował zwykle według Walerego Eljasza, miał własny zakład artystyczno-drzeworytniczy na ul. Floriańskiej 5, potem wyjechał do Paryża (gdzie działał jako Napier), a następnie do Konstantynopola, gdzie jako Napiórkowski był profesorem w szkole rysunkowej, niewykluczone, że analogicznie w Czarnogórze, ojciec znanej francuskiej tancerki i aktorki Stasi Napierkowskiej (Stacia Napierkowska); zob. SAP t. 6 s. 23 i inne materiały
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica wraz z tekstem odnoszącym się do ryciny. Autorstwo Walerego Eljasza ustalono wg Banach 1959 s. 453 poz. 794. Rycina małego formatu. Zespół klasztorny benedyktynek, fundowany 1228; kościół wczesnogotycki, z cegły i kamienia, 2. połowa XIII w., barokowa kruchta 1619-1649; oratorium zakonne 1688-1712, halowy, klasztor 1638-1650 (na wcześniejszych reliktach), nadbudowany 1910-1912; zob. Atlas zabytków s. 571
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja
Numer katalogowy/Number:i16011
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły sanktuaria, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture churches/church sanctuaries/sanctuary / Architektur Heiligtümer/Heiligtum Kirchen/Kirche / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich