Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i01586
Typ/Type:dwie ryciny na jednej tablicy
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Tum / Ląd
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Łęczyca województwo łódzkie (płockie) gmina Góra Świętej Małgorzaty / powiat Słupca województwo województwo wielkopolskie (konińskie) gmina Lądek
Tytuł/Title:"Wnętrze Krużgankow Kościoła w Lędzie / Drzwi Kollegiaty w Tumie"
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie pod kompozycją: "w Cynkografii Banku Polskiego".
Technika/Technique:Cynkografie na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:114x171 mm.
Stan/Condition:Ryciny w stanie więcej niż dobrym, nieco poplamiona na marginesach, nieznaczne plamki w kompozycji, mocno przycięty górny margines tablicy nieznacznie uszkodzony (tablica wyjęta z oprawy).
Datowanie/Dating:1847
Pochodzenie/Origin:Z: F. M. [Franciszek Maksymilian] Sobieszczański: Wiadomości historyczne [...]. T. 1. Warszawa: S. Orgelbrand, 1847 tablica po s. 210.
Drukarnia/Printing office:Cynkografia Banku Polskiego w Warszawie.
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica. Rzadka rycina. Rycina przedstawia Ląd w powiecie słupeckim i Tum w powiecie łęczyckim. Tum - kościół NMP i Św. Aleksego, romański, z kamienia, ok. 1141-1145, wielokrotnie przebudowany, m. in. ok. 1473-1487 i 1782-1785, restaurowany 1929-1939, następnie rekonstruowany 1947-1954, bazylika emporowa, przy fasadzie 2 kwadratowe wieże; zob. Atlas zabytków s. 279 z ilustracją. Ląd - zespół klasztorny pocysterski, kościół NMP i św. Mikołaja biskupa, barokowy, wznoszony etapami w XVII i XVIII w.; zob. Atlas zabytków s. 222 z ilustracją.
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo/Wielkopolska
Numer katalogowy/Number:i01586
Kategorie tematyczne/Categories:architektura detale architektoniczne kościoły kościoły i inne obiekty sakralne - wnętrza / architecture architectural details/architectural detail church interiors/church interior churches/church / Architektur Kirchen-Innere Kirchen/Kirche architektonische Details/architektonisches Detail / zinc etching / Zinkographie