Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i16155
Typ/Type:fotografia
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa / Szczecin / Władysław Gomułka, ps. "Wiesław" (1905-1982) czołowy polski polityk komunistyczny, I Sekretarz KC PZPR
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie) / powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie (szczecińskie)
Tytuł/Title:"1 czerwca br. odbyły się wybory do Sejmu i rad narodowych wszystkich stopni. W dniu tym, cały naród wyraził poparcie dla polityki Polski Ludowej, oddając na kandydatów Frontu Jedności Narodu 99,2 proc. ważnych głosów. Na zdj.: u góry - I sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej; u dołu - głosują po raz pierwszy, słuchacze Państwowej Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie CAF - Fot. Czarnogórski i Pleśniarowicz"
Autor/Author:Stanisław Czarnogórski; Stefan Pleśniarowicz
Sygnatura/Signature:Fotografia sygnowana typograficznie pod tytułem: "CAF - Fot. Czarnogórski i Pleśniarowicz"
Technika/Technique:fotografia
Wymiary/Size/Capacity:240x181 mm
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, nieznaczne przekłucia w rogach fotografii (ślady po pinezkach) już poza kompozycją
Datowanie/Dating:[1969]
Pochodzenie/Origin:Fotografia z serwisu prasowego (fotograficznego) Centralnej Agencji Fotograficznej (CAF)
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Stanisław Czarnogórski (8.08.1926 Warszawa - 13.02.1983 Warszawa) fotograf i fotoreporter, członek ZPAF od 1970 (Okręg Warszawski ZPAF). Od 1943 laborant w Warszawie, od 1946 pracował w zakładzie fotograficznym "Foto-Service" w Warszawie, od 1951 fotoreporter w RSW Prasa, w latach 1954-1971 pracował dla Centralnej Agencji Fotograficznej (CAF), później w "Przyjaźni" do 1981; zob. Fotografowie 1946-2006 s. 74 i Miedziński 2021 s. 471. 2) Stefan Pleśniarowicz (27.07.1936 Krasnystaw - 11.10.2007 Szczecin) operator filmowy i fotograf, związany ze Szczecinem, fotoreporter prasy szczecińskiej i fotograf Krajowej Agencji Wydawniczej (KAW), współpracował z Centralną Agencją Fotograficzną (CAF), autor kilku albumów fotograficznych; zob. Encyklopedia Szczecina s. 742 oraz biogram w Wikipedii.
Uwagi/Comments:Odwrocie fotografii (strona verso) czyste. Wybory parlamentarne w dniu 1.06.1969 roku. - Władysław Gomułka, ps. "Wiesław" (6.02.1905 Białobrzegi (obecnie Krosno) - 1.09.1982 Konstancin-Jeziorna) czołowy polski polityk komunistyczny. Początkowo związany z ruchem socjalistycznym od 1922, od 1926 członek Komunistycznej Partii Polski (KPP), działacz związkowy, od 1932 więziony za działalność polityczną, po zwolnieniu w okresie 1934-1935 przebywał w ZSRR, po powrocie do kraju etatowy działacz KPP, więziony w latach 1936-1939. Od 1940 we Lwowie, po napaści na ZSRR organizował ruch oporu na Podkarpaciu, a potem w Warszawie od przełomu VI/VII 1942. Od 1942 członek Polskiej Partii Robotniczej (PPR), od 1943 sekretarz KC PPR, w latach 1943-1952 poseł do Krajowej Rady Narodowej (KRN) i na sejm, w 1944-1949 I wicepremier, 1945-1949 minister ziem odzyskanych, 1945-1948 sekretarz generalny PPR, odwołany ze stanowiska pod zarzutem "odchylenia prawicowo-nacjonalistycznego", 1951-1954 więziony pod fałszywymi zarzutami. W okresie X 1956 - XII 1970 I sekretarz KC PZPR, poseł na sejm 1957-1972, 1957-1971 członek Rady Państwa. W okresie powojennym zwolennik częściowej niezależności od ZSRR i wyboru własnej drogi do socjalizmu innej niż w ZSRR. W 1956 odzyskał władzę mając ogromne poparcie społeczne, które stopniowo tracił odchodząc od drogi demokratycznej i promując autokratyczny sposób sprawowania władzy. Poparł interwencję w Czechosłowacji w 1968 i użycie broni w grudniu 1970 co spowodowało odsunięcie go od władzy przez ekipę Edwarda Gierka; zob. LHP s. 209 i SBDPRR t. 2 ss. 303-310
Cena/Price:100
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze/Pomorze Zachodnie/Pommern/Stadtkreis Stettin/[portret:Gomułka Władysław]
Numer katalogowy/Number:i16155
Kategorie tematyczne/Categories:historia okres PRL - tematyka polityczna i propagandowa, portrety polskie okres postacie 20 wiek od 1945 (po II wojnie światowej) - Polska, portrety polskie zawody inni - Polska politycy, dyplomaci, mężowie stanu - Polska zbiorowe - Polska / history portraits/portrait / Geschichte Porträts/Porträt / photography