Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i16471

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Liszkawa (Liszków) / Liškiava
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Litwa
Tytuł/Title:"Liszków, w gubernii suwalskiéj. 297"
Autor/Author:J. Jarmużyński wg Zygmunta Glogera
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu kompozycji: "J JARMUŻYŃSKI"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:163x229 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne plamki i zagięcia karty oraz bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucie
Datowanie/Dating:1876
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 48 (896) z 25.11.1876 s. 344
Inf. o Autorze/Information about an Author:J. Jarmużyński warszawski drzeworytnik czynny w latach 1875-1892 pracujący niemalże wyłącznie dla "Tygodnika Ilustrowanego", autor ponad 100 drzeworytów; zob. SAP t. 3 s. 236.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 22685
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst autorstwa Zygmunta Glogera. Panorama z widokiem grodziska z resztkami zamku na Górze Zamkowej nad Niemnem (datowanie niepewne) oraz kościoła i klasztoru dominikanów z końca XVII w., od 1812 kościół parafialny (klasztor został zamknięty 1796), po wojnie szkoła średnia; zob. Rąkowski 1999 ss. 162-163. W latach 1836-1849 istniał tam dom demerytów czyli księży skazanych za przewinienia przez władze duchowne. Murowany zamek wzniesiony przez wks. Witolda Kiejstutowicza, zachowane przyziemie baszty. Dawny powiat sejneński.
Cena/Price:200
Numer katalogowy/Number:i16471
Kategorie tematyczne/Categories:architektura klasztory panoramy zamki, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture castles/castle monasteries/convents/monastery/convent panoramas/panorama / Architektur Burgen/Burg Kloster Panoramas/Panorama / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich