Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i16474
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lwów / Aleksander Fredro
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Wnętrze pracowni ś. p. Aleksandra hrabiego Fredry we Lwowie. Podług fotografii Trzemeskiego, rysował Podbielski. 197"
Autor/Author:Julian Schübeler wg Bronisława Podbielskiego na podstawie Edwarda Trzemeskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "J. SCHÜBELER sc.".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:190x260 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, kompozycja bez wad, nieznaczne plamki na marginesach oraz złamany lewy dolny róg karty.
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 33 (881) z 12.08.1876 s. 101.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Julian Schübeler warszawski drzeworytnik czynny w latach 1865-1889, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", dodatkowo rytował w 1874 dla "Kłosów" i w 1870 dla "Opiekuna Domowego" oraz w 1882 dla "Biesiady Literackiej", ceniony autor wielu drzeworytów; zob. Opałek 1949 ss. 62-63, Rudniewska (Słownik) ss. 118-119.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 13238.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Rycina nie miała towarzyszącego jej tekstu. Wnętrze nieistniejącego dworku Fredry na Chorążczyźnie (przy ul. obecnie Fredry 7 we Lwowie). - Aleksander Fredro (20.06.1793 Surochów powiat Jarosław - 15.07.1876 Lwów) hrabia, słynny komediopisarz, także poeta i pamiętnikarz, kapitan w armii napoleońskiej; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 7 ss. 105-113 i inne.
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i16474
Kategorie tematyczne/Categories:architektura dwory wnętrza / architecture interiors/interior/ manors/manor / Architektur Inneres Landhäuser/Landhaus / wood-engraving / Holzstich