Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i01595
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Łowicz i powiat
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Łowicz województwo łódzkie (skierniewickie)
Tytuł/Title:"4. POWIAT ŁOWICKI GUB. WARSZAWSKIEJ. Typ z Księstwa Łowickiego. Kolegjata Łowicka. Typ z Księstwa Łowickiego."
Autor/Author:[Józef Michał Bazewicz]
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "DRUK i LIT. B. A. BUKATY, WARSZAWA.".
Technika/Technique:Chromolitografia
Wymiary/Size/Capacity:274x190 (ramka) mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne plamy na marginesach tablicy (rycina po konserwacji)
Pochodzenie/Origin:Z: J. M. Bazewicz (red.): Atlas geograficzny ilustrowany Królestwa Polskiego. Warszawa: Wydawnictwo J. M. Bazewicza, 1907 tablica nr 4.
Drukarnia/Printing office:Litografia B. A. Bukaty Warszawa (Bukaty Bolesław Adolf i S-ka, potem Towarzystwo - Zakłady Graficzne).
Uwagi/Comments:Kompozycja przedstawia mapkę powiatu w skali 1:420.000 oraz widok kolegiaty oraz 2 typów łowickich. Atlas ukazywał się w zeszytach od 1903. Zachowana cała tablica (nr 4) oraz tekst w kserokopii dotyczący powiatu pochodzący z części opisowej atlasu ss.23-24. Ówczesny powiat łowicki obejmował część obszaru obecnego powiatu skierniewickiego.
Cena/Price:270
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo
Numer katalogowy/Number:i01595
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe) kościoły, etnografia typy ludowe, varia mapy i plany / architecture churches/church compositions (including multiview ones), ethnography folk types/folk type, varia maps and charts, plans/map and chart, plan / Architektur Kirchen/Kirche Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Etnographie Volkstypen/Volkstyp, Varia Karten und Pläne/Karte und Plan / chromo-lithography / Chromolithographie