Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i16491
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Bałta / Балта
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Odessa i okolice
Tytuł/Title:"JARMARK NA KONIE W BAŁCIE. Oddzielanie koni wybranych z tabunu. Rysował na miejscu Juliusz Kossak"
Autor/Author:Konstanty Przykorski wg Juliusza Kossaka
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "K. PRZYKORSKI" i monogramem wiązanym: "JK 1874"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:288x508 mm
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, niewielkie perforacje w miejscu wydawniczego złożenia i jednocześnie wyjęcia z oprawy, nieznaczne plamy na marginesach karty
Datowanie/Dating:1876
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 36 (884) z 2.09.1876 ss. 148-149
Inf. o Autorze/Information about an Author:Konstanty Przykorski (1840-1882 Gidle) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1862-1882 rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego" i jedynie sporadycznie dla innych czasopismach, nadto dla wydawnictw książkowych i kalendarzy, autor ok. 200 prac, ceniony ksylograf; zob. Rudniewska (Słownik) ss. 107-108 i SAP t. 8 s. 113.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 6894
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta, rycina odbita na podwójnej, wydawniczo złożonej karcie. Efektowna rycina. Rycinie nie towarzyszył tekst. Dawne miasto powiatowe w dawnym województwie bracławskim (część prawobrzeżna miasta turecka), słynne z jarmarków końskich; zob. Encyklopedia Kresów s. 26.
Cena/Price:350
Numer katalogowy/Number:i16491
Kategorie tematyczne/Categories:architektura panoramy, etnografia sceny obyczajowe i rodzajowe targi i jarmarki, odpusty, gospodarka rolnictwo hodowla, przyroda hipologia i sceny hippiczne, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture panoramas/panorama, economy agriculture breeding, ethnography markets and fairs/market and fair social scenes, themes/social scene, social theme, nature/wildlife hippology / Architektur Panoramas/Panorama, Etnographie Märkte und Jahrmärkte/Markt und Jahrmarkt Sittenszenen/Sittenszene, Natur Hippologie, Wirtschaft Landwirtschaft Zucht / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich