Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i16492
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy ukraińskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina
Tytuł/Title:"BAŁAGUŁA. Podług obrazu Brandta, rysował W. Szerner. 254"
Autor/Author:Michał Kluczewski wg Władysława Szernera na podstawie Józefa Brandta
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "rys WSzerner" i "M. KLUCZEWSKI. Sc."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:186x360 mm
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, niewielka perforacja w kompozycji w miejscu wydawniczego złożenia i jednocześnie wyjęcia z oprawy, nieznaczne plamy
Datowanie/Dating:1876
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 41 (889) z 7.10.1876 ss. 236-237
Inf. o Autorze/Information about an Author:Michał Kluczewski warszawski drzeworytnik, czynny w latach około 1869-1887, rytował w latach 1869-1875 dla "Kłosów", 1876-1887 dla "Tygodnika Ilustrowanego" i 1880-1883 dla "Tygodnika Powszechnego", nadto dla "Biesiady Literackiej", znany z ponad 160 prac; zob. SAP t. 4 ss. 20-21; nadto rytował też dla: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 oraz w kolejnej części cyklu: T. 17: Mähren und Schlesien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1897; Hanebutt-Benz 1984 łam 1079 błędnie opisuje go jako "M. Kluszewski"
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 1396
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta (podwójna karta wydawniczo złożona). Rycinie nie towarzyszył tekst.
Cena/Price:160
Numer katalogowy/Number:i16492
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia sceny obyczajowe i rodzajowe, gospodarka rolnictwo hodowla, zawody i zajęcia kozak / economy agriculture breeding, ethnography social scenes, themes/social scene, social theme, jobs and professions/job and occupation / Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Sittenszenen/Sittenszene, Wirtschaft Landwirtschaft Zucht / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich