Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i17122
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy polskie / Malarstwo polskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Polska
Tytuł/Title:"Kolędnicy wiejscy. (5181)"
Autor/Author:Edward Gorazdowski wg Michała Elwiro Andriollego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie u dołu kompozycji: w lewym rogu "Andriolli 1878" i w prawym rogu "E. GORAZDOWSKI."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:284x213 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, kompozycja bez wad, nieznaczna plama na lewym marginesie i inne bardzo nieznaczne plamki
Datowanie/Dating:1878
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 704 z 26.12.1878 s. 407
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Edward Gorazdowski (1843-1901) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1863 do początków XX w., jeden z najlepszych i najpłodniejszych polskich ksylografów, wielokrotnie nagradzany, w latach 1863-1873 i od 1890 związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", 1873-1890 z "Kłosami"; zob. obszerny biogram w SAP t. 2 ss. 400-401. 2) Michał Elwiro Andriolli - faktycznie Elwiro Michał Andriolli (2.11.1836 Wilno - 23.08.1893 Nałęczów pow. Puławy) wybitny polski rysownik i ilustrator. Ukończył w 1857 Moskiewską Szkołę Rysunku i Rzeźby, od 1860 studiował przez rok w Rzymie. Po powrocie do Wilna w 1861 przyłączył się do ruchu konspiracyjnego i brał udział w powstaniu styczniowym w 1863. Po klęsce powstania na Litwie ukrywał się, aresztowany uciekł z więzienia i przedostał się do Anglii w 1863, w 1864 wyjechał do Francji, gdzie przebywał do 1866 pracując jako ilustrator dla francuskich pism. W 1866 przedostał się w tajnej misji do Cesarstwa, aresztowany i skazany na karę śmierci, wyrok złagodzono i zamieniono na karę zesłania do Wiatki, gdzie przebywał do 1871. Tam malował obrazy olejne i ścienne głównie religijne oraz udzielał lekcji rysunku m.in. w latach 1869-1871 Annie Bilińskiej. Latem 1871 powrócił do Warszawy, gdzie szybko zyskał uznanie jako płodny rysownik obdarzony dużą fantazją i łatwością rysowania, który swoimi pracami zapełniał liczne warszawskie czasopisma ilustrowane. Ilustrował również liczne książki. W latach 1883-1886 przebywał w Paryżu ilustrując książki dla paryskiego wydawnictwa Firmin-Didot. Po powrocie do kraju osiadł w majątku Brzegi pod Świdrem w powiecie otwockim, gdzie dalej pracował jako ilustrator oraz zajmował się olejnym malarstwem religijnym. W czasie pobytu w kraju odbywał liczne wycieczki krajoznawcze, których owocem były liczne reportażowe rysunki zamieszczane w prasie; zob. głównie SAP t. 1 ss. 28-31, także Polski słownik biograficzny (PSB) t. 1 ss. 95-96, Śliwowska 2000 s. 134 i inne
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 274 (błędnie podaje nr strony)
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Rycinie nie towarzyszył tekst w numerze
Cena/Price:220
Numer katalogowy/Number:i17122
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski etnografia sceny obyczajowe i rodzajowe typy ludowe zwyczaje i obrzędy / ethnography customs and rituals/custom and ritual folk types/folk type social scenes, themes/social scene, social theme / Etnographie Sitten und Bräuche/Sitte und Brauch Sittenszenen/Sittenszene Volkstypen/Volkstyp / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich