Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i17128
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy polskie / Malarstwo polskie / Lilla Weneda
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Polska
Tytuł/Title:Lilla Weneda J. Słowackiego VI / "SIEDZI, NA HARFIE GRAJĄCA... [...] 451"
Autor/Author:Kazimierz Olszewski wg Michała Elwiro Andriollego
Cykl/Series/Cycle/Period:Cykl: "Lilla Weneda J. Słowackiego, ilustrował Andriolli. VI."
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie u dołu kompozycji: w lewym rogu "Andriolli 1879" i w prawym rogu "K. OLSZEWSKI."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:235x189 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, kompozycja bez wad, bardzo słabe plamy na marginesach karty
Datowanie/Dating:1880
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Powszechny nr 12 z 21.03.1880 s. 185
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Kazimierz Olszewski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1874-1901, autor ok. 60 drzeworytów głównie dla "Kłosów" i "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. SAP t. 6 s. 277. 2) Michał Elwiro Andriolli - faktycznie Elwiro Michał Andriolli (2.11.1836 Wilno - 23.08.1893 Nałęczów pow. Puławy) wybitny polski rysownik i ilustrator. Ukończył w 1857 Moskiewską Szkołę Rysunku i Rzeźby, od 1860 studiował przez rok w Rzymie. Po powrocie do Wilna w 1861 przyłączył się do ruchu konspiracyjnego i brał udział w powstaniu styczniowym w 1863. Po klęsce powstania na Litwie ukrywał się, aresztowany uciekł z więzienia i przedostał się do Anglii w 1863, w 1864 wyjechał do Francji, gdzie przebywał do 1866 pracując jako ilustrator dla francuskich pism. W 1866 przedostał się w tajnej misji do Cesarstwa, aresztowany i skazany na karę śmierci, wyrok złagodzono i zamieniono na karę zesłania do Wiatki, gdzie przebywał do 1871. Tam malował obrazy olejne i ścienne głównie religijne oraz udzielał lekcji rysunku m.in. w latach 1869-1871 Annie Bilińskiej. Latem 1871 powrócił do Warszawy, gdzie szybko zyskał uznanie jako płodny rysownik obdarzony dużą fantazją i łatwością rysowania, który swoimi pracami zapełniał liczne warszawskie czasopisma ilustrowane. Ilustrował również liczne książki. W latach 1883-1886 przebywał w Paryżu ilustrując książki dla paryskiego wydawnictwa Firmin-Didot. Po powrocie do kraju osiadł w majątku Brzegi pod Świdrem w powiecie otwockim, gdzie dalej pracował jako ilustrator oraz zajmował się olejnym malarstwem religijnym. W czasie pobytu w kraju odbywał liczne wycieczki krajoznawcze, których owocem były liczne reportażowe rysunki zamieszczane w prasie; zob. głównie SAP t. 1 ss. 28-31, także Polski słownik biograficzny (PSB) t. 1 ss. 95-96, Śliwowska 2000 s. 134 i inne
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje w poz. 291
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta.
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:[portret:Lilla Weneda]
Numer katalogowy/Number:i17128
Kategorie tematyczne/Categories:kultura literatura polska muzyka, malarstwo polskie, rysunek polski portrety polskie okres postacie średniowiecze - Polska, portrety polskie zawody postacie literackie, legendarne i mityczne - Polska, zawody i zajęcia muzyk ludowy/wędrowny/amator / culture literature music, jobs and professions/job and occupation portraits/portrait / Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Kultur Literatur Musik, Porträts/Porträt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich