Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i17133
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy polskie / Malarstwo polskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Polska
Tytuł/Title:Pieśniarz wędrowny / "PIEŚNIARZ WĘDROWNY. Rysował Andriolli. 1683"
Autor/Author:Kazimierz Piastuszkiewicz wg Michała Elwiro Andriollego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie u dołu kompozycji: po lewej stronie "Andriolli 1882" i po prawej stronie "K. PIASTUSZKIEWICZ."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:248x187 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w dość ładnym stanie, karta nieco poplamiona
Datowanie/Dating:1885
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Powszechny nr 41 (458) z 11.10.1885 s. 641
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Kazimierz Piastuszkiewicz (ur. 1856) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1876-1889, autor kilkudziesięciu drzeworytów, związany głównie z "Kłosami"; zob. SAP t. 7 s. 86. 2) Michał Elwiro Andriolli - faktycznie Elwiro Michał Andriolli (2.11.1836 Wilno - 23.08.1893 Nałęczów pow. Puławy) wybitny polski rysownik i ilustrator. Ukończył w 1857 Moskiewską Szkołę Rysunku i Rzeźby, od 1860 studiował przez rok w Rzymie. Po powrocie do Wilna w 1861 przyłączył się do ruchu konspiracyjnego i brał udział w powstaniu styczniowym w 1863. Po klęsce powstania na Litwie ukrywał się, aresztowany uciekł z więzienia i przedostał się do Anglii w 1863, w 1864 wyjechał do Francji, gdzie przebywał do 1866 pracując jako ilustrator dla francuskich pism. W 1866 przedostał się w tajnej misji do Cesarstwa, aresztowany i skazany na karę śmierci, wyrok złagodzono i zamieniono na karę zesłania do Wiatki, gdzie przebywał do 1871. Tam malował obrazy olejne i ścienne głównie religijne oraz udzielał lekcji rysunku m.in. w latach 1869-1871 Annie Bilińskiej. Latem 1871 powrócił do Warszawy, gdzie szybko zyskał uznanie jako płodny rysownik obdarzony dużą fantazją i łatwością rysowania, który swoimi pracami zapełniał liczne warszawskie czasopisma ilustrowane. Ilustrował również liczne książki. W latach 1883-1886 przebywał w Paryżu ilustrując książki dla paryskiego wydawnictwa Firmin-Didot. Po powrocie do kraju osiadł w majątku Brzegi pod Świdrem w powiecie otwockim, gdzie dalej pracował jako ilustrator oraz zajmował się olejnym malarstwem religijnym. W czasie pobytu w kraju odbywał liczne wycieczki krajoznawcze, których owocem były liczne reportażowe rysunki zamieszczane w prasie; zob. głównie SAP t. 1 ss. 28-31, także Polski słownik biograficzny (PSB) t. 1 ss. 95-96, Śliwowska 2000 s. 134 i inne
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 390
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Rycinie nie towarzyszył tekst w numerze
Cena/Price:160
Numer katalogowy/Number:i17133
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski etnografia typy ludowe, kultura muzyka, zawody i zajęcia muzyk ludowy/wędrowny/amator / culture music, ethnography folk types/folk type, jobs and professions/job and occupation / Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Volkstypen/Volkstyp, Kultur Musik / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich