Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i17149

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Krakowskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo małopolskie (krakowskie)
Tytuł/Title:"Herumgehen mit Tur."
Autor/Author:Monogramista A H wg Juliana Fałata
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "Jul Fałat 95" i "A H Sc"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:89x129 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1898
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s. 349
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono również wg wykazu ilustracji. Rycina małego formatu. Kolenda - wodzenie tura.
Cena/Price:120
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja
Numer katalogowy/Number:i17149
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia typy ludowe zwyczaje i obrzędy, kultura muzyka, malarstwo polskie, rysunek polski / culture music, ethnography customs and rituals/custom and ritual folk types/folk type / Etnographie Sitten und Bräuche/Sitte und Brauch Volkstypen/Volkstyp, Kultur Musik / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich