Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i17155
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Malarstwo polskie
Tytuł/Title:"Leon Fortuński: Trzy Gracye."
Autor/Author:Wg Leona Fortuńskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "LEON FORTUŃSKI. MONACHIUM.".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:440x300 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, wydawniczo złożona.
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 19 (228) z 12.05.1894 ss.296-297.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 3850.
Uwagi/Comments:Zachowana cała podwójna wydawniczo złożona karta. Motyw antyczny trzy boginie - alegorie tańca, muzyki i śpiewu. Zachowany anonimowy tekst.
Cena/Price:220
Numer katalogowy/Number:i17155
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski architektura alegorie, kultura motyw antyczny muzyka / architecture allegories/allegory, culture music / Architektur Allegorien/Allegorie, Kultur Musik / wood-engraving / Holzstich