Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i17259

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy polskie / Malarstwo polskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Polska
Tytuł/Title:"Na końskim targu. Szkic Józefa Chełmońskiego. (1317)"
Autor/Author:M. Różański wg Józefa Chełmońskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "DRZ.: W. BOJARSKI. M. ROZANSKI" i "J. CH 1882".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:193x242 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne przedarcie na prawym marginesie na odwrocie podklejone taśmą konserwatorską.
Datowanie/Dating:1887
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 242 (1454) z 20.08.1887 s. 128.
Inf. o Autorze/Information about an Author:M. Różański (Rożański) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1879-1890, związany z drzeworytnią Władysława Bojarskiego, rytujący głównie dla "Tygodnika Ilustrowanego", nadto do książki Stanisława Witkiewicza "Na przełęczy" Warszawa 1881, autor około 30 drzeworytów; zob. Opałek 1949 ss. 61-62, Rudniewska (Słownik) s. 114, a przede wszystkim SAP t. 9 ss. 187-188, który podaje, iż był aktywny w latach 1881-1890. Rycina "Brama Floryańska." w: Stanisław Stroynowski: Ziemia i jej mieszkańcy. T. 2. Europa Północno-Wschodnia. Warszawa: Ferdynand Hösick, 1879 s. 197 sygnowana: "Drz JS. AZ" i "M. R." wskazuje na autorstwo M. Różańskiego i jest jego pierwszą znaną pracą.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta.
Cena/Price:180
Numer katalogowy/Number:i17259
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski etnografia sceny obyczajowe i rodzajowe targi i jarmarki, odpusty typy ludowe, przyroda hipologia i sceny hippiczne / ethnography folk types/folk type markets and fairs/market and fair social scenes, themes/social scene, social theme, nature/wildlife hippology / Etnographie Märkte und Jahrmärkte/Markt und Jahrmarkt Sittenszenen/Sittenszene Volkstypen/Volkstyp, Natur Hippologie / wood-engraving / Holzstich