Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i17271
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy polskie / Malarstwo polskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Polska
Tytuł/Title:"POWRÓT Z JARMARKU. Z obraz Chełmońskiego. Dla Tygodnika Powszechnego rysował i wycinał St. Górski w Paryżu. 844"
Autor/Author:Stanisław Górski wg Józefa Chełmońskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "Gorski" i "Chelmoński"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:140x297 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty, bardzo nieznaczne plamki na marginesach karty
Datowanie/Dating:1881
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Powszechny nr 51 z 18.12.1881 s. 808
Inf. o Autorze/Information about an Author:Stanisław Górski (ur. Warszawa XIX w. – zm. ?) drzeworytnik i rysownik, uczeń Juliusza Kossaka (pewnie tylko w zakresie rysunku!), w 1888 wystawił drzeworyt na wystawie w Paryżu, mieszkał ówcześnie w Fleury we Francji; zob. nieco sprzecznie oraz niezbyt dokładnie i szczegółowo SAP t. 2 s. 436; zaś AKL. Index t. 6 jedynie odwołuje się do SAP; Benezit nie notuje.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 2568 (pomija osobę St. Górskiego)
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta.
Cena/Price:200
Numer katalogowy/Number:i17271
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski etnografia sceny obyczajowe i rodzajowe typy ludowe, przyroda hipologia i sceny hippiczne / ethnography folk types/folk type social scenes, themes/social scene, social theme, nature/wildlife hippology / Etnographie Sittenszenen/Sittenszene Volkstypen/Volkstyp, Natur Hippologie / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich