Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i17287
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy polskie / Malarstwo polskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Polska
Tytuł/Title:"Wieczór. Rysunek J. Chełmońskiego. 442"
Autor/Author:Konstanty Przykorski wg Józefa Chełmońskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "K. PRZYKORSKI." oraz w odbiciu lustrzanym: "J. C. H.: 1875".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:200x306 mm.
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, słabe rdzawe plamy w kompozycji, plama przy prawej typograficznej ramce.
Datowanie/Dating:1875
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 383 z 1.05.1875 s. 276.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Konstanty Przykorski (1840-1882 Gidle) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1862-1882 rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego" i jedynie sporadycznie dla innych czasopismach, nadto dla wydawnictw książkowych i kalendarzy, autor ok. 200 prac, ceniony ksylograf; zob. Rudniewska (Słownik) ss. 107-108 i SAP t. 8 s. 113.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta.
Cena/Price:160
Numer katalogowy/Number:i17287
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia sceny obyczajowe i rodzajowe typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe, malarstwo polskie, rysunek polski przyroda hipologia i sceny hippiczne kynologia - sceny z psami / ethnography folk types/folk type social scenes, themes/social scene, social theme, varia costumology, nature/wildlife hippology / Etnographie Sittenszenen/Sittenszene Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten, Natur Hippologie / wood-engraving / Holzstich