Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i17364
Typ/Type:rycina (kompozycja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy polskie / Malarstwo polskie / Krzysztof Kosiński
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Polska
Tytuł/Title:"Z dumek Bohdana Zaleskiego. Trzeci szturm do Stawiszcz. Żórawie. Wyprawa chocimska. Czajki. Hetman Kosiński. Rysował J. Ryszkiewicz."
Autor/Author:E. Baranowski wg Józefa Ryszkiewicza starszego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: monogram wiązany "JMR" i "E. Baranowski: Sc:"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:226x150 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1886
Pochodzenie/Origin:Z: Biesiada literacka nr 25 (546) z 18.06.1886 s. 393
Inf. o Autorze/Information about an Author:E. Baranowski warszawski drzeworytnik sygnujący swe prace: "E. Baranowski" lub "E. Bar" pracujący dla czasopism warszawskich: "Tygodnik Ilustrowany", "Tygodnik Powszechny", "Biesiada Literacka", współpracował z drzeworytnią Bronisława Puca, czynny w latach ok. 1882-1891, pierwsza znana praca w: Tygodnik Powszechny nr 44 z 29.10.1882 s. 697 ("GDAŃSKA PIWNICA. [...] 1044"), ostatnia znana praca w: Biesiada Literacka nr 25 (807) z 14.06.1891 s. 392 ("HISTORYA MLEKA [...]); zob. SAP t. 1 ss. 84-85 i Rudniewska (Słownik) s. 14.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 14680
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. - Krzysztof Kosiński (1545-1593) polski szlachcic, hetman kozacki, przywódca pierwszej kozackiej rebelii w latach 1591-1593. - Józef Bohdan Zaleski (14.02.1802 Bohatyrka pow. Lipowiec (Podole) - 31.03.1886 Villepreux) polski poeta okresu romantyzmu, uczestnik powstania listopadowego 1831, działacz emigracyjny, na emigracji w Towarzystwie Demokratycznym Polskim (TDP) 1835-1837, potem w obozie konserwatywnym, piewca Ukrainy (Rusi), zwany lirnikiem (słowikiem) ukraińskim, twórca tzw. ukraińskiej szkoły poetów (także Antoni Malczewski i Seweryn Goszczyński), pisał głównie dumy historyczne i liryki (popularne w formie śpiewanej) nawiązujące do ukraińskiej pieśni ludowej; zob. głównie Leksykon historii Polski s. 827.
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:[portret:Kosiński Krzysztof]
Numer katalogowy/Number:i17364
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski architektura kompozycje (w tym wielowidokowe), etnografia Kozacy sceny obyczajowe i rodzajowe typy ludowe, historia wojskowość XVI w., kultura literatura polska muzyka, kultura muzyka instrumenty muzyczne, przyroda hipologia i sceny hippiczne / architecture compositions (including multiview ones), culture literature music, culture music ethnography folk types/folk type social scenes, themes/social scene, social theme, history the army of 16th century, nature/wildlife hippology / Architektur Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Etnographie Sittenszenen/Sittenszene Volkstypen/Volkstyp, Geschichte Militärwesen - 16. Jahrhundert, Kultur Literatur Musik, Kultur Musik Natur Hippologie / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich