Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i01663
Typ/Type:rycina (kompozycja 4 widoków)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Miechów
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Miechów województwo małopolskie (kieleckie)
Tytuł/Title:"MIECHÓW. Widok ogólny. Rynek: Południowa część. Dzwonnica przy kościele. Rynek: Zachodnia część. 787"
Autor/Author:Kazimierz Mrówczyński wg Feliksa Brzozowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "F. Brzozowski" i "DRZ. B. PUC - K. MRÓWCZYŃSKI.".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:217x267 mm.
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, nieznaczne plamki i nieznaczne zagięcie powstałe w druku.
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Powszechny nr 38 z 18.09.1881 s.601.
Drukarnia/Printing office:Drzeworytnia Bronisława Puca w Warszawie (czynna od ok. 1878 do ok. 1904 pod nazwą: Zakład Artystyczno-Drzeworytniczy Bronisława Puc), zob. SPKP Suplement ss.179-180.
Inf. o Autorze/Information about an Author:K. Mrówczyński warszawski drzeworytnik i rysownik, autor kilkudziesięciu drzeworytów sztorcowych, związany jako rytownik z drzeworytnią B. Puca, rytował dla różnych czasopism w latach 1878-1887, ryciny także w albumie "Willanów. Album widoków i pamiątek" Warszawa 1877, ryciny oraz rysunki wystawiał w kraju i w Paryżu, zob. SAP t.5 s.658.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 23024 (kościół), poz. 23023 (dzwonnica), brak poz. dot. rynku.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst w kserokopii. Dekoracyjna rycina. Dawny zespół klasztoru bożogrobców, fundowany po 1162: kościół Grobu Pańskiego i św. Jakuba Młodszego, gotycki, 1394-1410, z wykorzystaniem murów kościoła romańskiego z XIII w., klasztor od zachodu, gotycko-renesansowy, 1506-1534 z wykorzystaniem murów z XII-XIV w., dwupiętrowy z wirydarzem otoczonym krużgankami i z renesansową, kopułową kaplicą Grobu Chrystusa około 1535; zob. Atlas zabytków s.465 z ilustracją kościoła.
Cena/Price:300
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo/Małopolska/bożogrobcy
Numer katalogowy/Number:i01663
Kategorie tematyczne/Categories:architektura inne obiekty klasztory kompozycje (w tym wielowidokowe) kościoły rynki / architecture churches/church compositions (including multiview ones) market squares/market square monasteries/convents/monastery/convent other objects/other object / Architektur /andere Objekte/anderer Objekt Kirchen/Kirche Kloster Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition Ringe/Ring / wood-engraving / Holzstich