Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i17545
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Bolesław II Szczodry
Tytuł/Title:"BOLESŁAW II SZCZODRY ŚMIAŁY."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Litografia na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:103x78 mm; tablica 150x90 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Datowanie/Dating:1897
Pochodzenie/Origin:Z: Królowie polscy.[Ozdobne album litografowane, do rozwijania]. Warszawa: Nakładem Litografji E. Krzymowskiego, 1897 tablica 5.
Drukarnia/Printing office:Litografia E. Krzymowskiego wcześniej Kosińskiego działająca w Warszawie na ul. Marszałkowskiej 91 ca 1896-1897, zakład o produkcji rzemieślniczej; zob. Tessaro-Kosimowa 1973 s.254 oraz okładka albumu, zaś SAP i inna literatura przedmiotu nie notuje.
Literatura/Literature:Banach 1959 oraz Katalog portretów BN nie notują.
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica. Bardzo rzadka rycina małego formatu pochodząca z albumu w formie leporello. Jedyny egzemplarz albumu w przypadku zbiorów publicznych tylko w posiadaniu Biblioteki Narodowej.
Cena/Price:150
Słowa kluczowe/Keywords:[portret:Bolesław II Szczodry]
Numer katalogowy/Number:i17545
Kategorie tematyczne/Categories:okresy historyczne średniowiecze, portrety polskie okres postacie średniowiecze, portrety polskie zawody władcy polscy - królowie / historical periods Middle Ages, portraits/portrait / Porträts/Porträt historische Epochen Mittelalter / lithograph / Lithographie