Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i17614
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Aleksander Jagiellończyk
Tytuł/Title:"ALEXANDER JAGIELLOŃCZYK KRÓL POLSKI Ur. 5 pazdziernika 1461 r, um. 19 sierpnia 1506 r. Odbito w Litografii A. Dzwonkowskiego i Sp."
Autor/Author:Maksymilian Krynicki wg Franciszka Tegazzo
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Litografia na tincie na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:122x92 mm; tablica 190x126 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, kompozycja bez wad, nieco poplamione marginesy tablicy szczególnie dolny margines.
Pochodzenie/Origin:Z: W. W.: Historya polska treściwie zebrana dla użytku młodzieży. Ozdobiona 40 wizerunkami panujących w Polsce, od Mieczysława I-go do Stanisława Augusta. Warszawa: nakładem Księgarni Polskiej A. Dzwonkowskiego, 1862 tablica po s. 76.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Maksymilian Krynicki (zm. 8.04.1918 w wieku 84 lat) warszawski litograf, współpracował z zakładem litograficznym Adolfa Pecqa w Warszawie, a potem z kontynuatorem tej firmy zakładem litograficznym Adama Dzwonkowskiego w Warszawie, litografował ilustracje oraz wykonywał litografie i chromolitografie o tematyce dewocyjnej; zob. SAP t. 4 s. 290.
Literatura/Literature:Zob. Tessaro-Kosimowa 1973 s. 97 i inne; Banach 1959 poz. 615.
Uwagi/Comments:Bardzo rzadka rycina, dołączono biogram w kserokopii z ww. pozycji. Autorstwo ustalono w oparciu o ww. literaturę i pierwszą tablicę z tej książki. Egzemplarz pozycji, poza dwoma w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie, w zbiorach publicznych jedynie w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Litografia Adama Dzwonkowskiego w Warszawie czynna w Warszawie w okresie 1859-1872 na ul. Miodowej, początkowo działała pf. Dzwonkowski Adam i S-ka, zakład stanowiący bezpośrednią kontynuację zakładu A. Pecqa rozwinął obszerną i wielotematyczną działalność (albumy widoków, portrety, noworoczniki i kalendarze, ilustracje książkowe, nuty i inne), w 1872 zakład sprzedano kolejnemu nabywcy; zob. Tessaro-Kosimowa 1973 ss. 237-238. - Aleksander Jagiellończyk (5.08.1461 Kraków - 19.08.1506 Wilno) wielki książę litewski od 1492, król Polski od 1501 po śmierci Jana Olbrachta, syn Kazimierza IV Jagiellończyka. Jako wielki książę litewski toczył niepomyślne dla Litwy wojny z Moskwą 1492-1494 i 1500-1503, w 1501 podpisał unię mielnicką, a w 1505 podpisał konstytucję nihil novi; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 1 ss. 58-61 i inne.
Cena/Price:300
Słowa kluczowe/Keywords:[portret:Aleksander Jagiellończyk]
Numer katalogowy/Number:i17614
Kategorie tematyczne/Categories:portrety polskie okres postacie 15 wiek postacie 16 wiek, portrety polskie zawody władcy polscy - królowie / portraits/portrait / Porträts/Porträt / lithograph lithograph with tint / Lithographie Lithographie mit Tonplatte