Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i01712

Typ/Type:fotografia
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Gorgany / Горгани
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Dolina województwo stanisławowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Gorgany. Schrony turystyczne na Małachowni (?) p. Dolina [...] Fot. W. Walczak (Kraków)"
Autor/Author:Wojciech Walczak
Sygnatura/Signature:Fotografia niesygnowana
Technika/Technique:fotografia
Wymiary/Size/Capacity:124x173 mm (kompozycja); 129x179 mm (fotografia)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, kompozycja bez wad, bardzo nieznacznie uszkodzone rogi fotografii
Datowanie/Dating:197-
Pochodzenie/Origin:Z: ze zbiorów przedwojennej Ligi Popierania Turystyki (LPT)
Inf. o Autorze/Information about an Author:Wojciech Walczak (6.04.1916 Kowalowy pow. Jasło - 31.01.1984 Wrocław) wybitny polski geograf, geomorfolog, kartograf, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, także fotograf-amator. Studia geograficzne ukończył w 1939 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, do 1939 roku brał udział w pracach Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie odbywał praktyki w biurach Ligi Popierania Turystyki. Doktorat uzyskał w 1945 roku na macierzystej uczelni. Od 1946 związany z Uniwersytetem Wrocławskim, od 1971 roku jako profesor zwyczajny. Zajmował się początkowo geomorfologią szczególnie geografią regionalną Sudetów, w latach 70. XX w. wydał serię geograficznych monografii państw (Niemcy - osobno NRD i RFN, Dania, Finlandia) interesował się też kartografią opracowując wiele map przeglądowych; zob. Geografowie polscy t. 3 ss. 1724-1726
Uwagi/Comments:Pieczęć Ligi Popierania Turystyki (LPT). Na odwrocie (na stronie verso) fotografii odręczny opis z epoki ołówkiem, kredką i atramentem w tym dot. autorstwa. Ciekawy i rzadki motyw schronu turystycznego
Cena/Price:500
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i01712
Kategorie tematyczne/Categories:architektura obiekty sportowe i turystyczne schroniska, portrety polskie okres postacie 20 wiek (do 1945) - Polska, portrety polskie zawody turyści - Polska, varia turystyka / architecture chalets, shelters/chalet, shelter, portraits/portrait varia tourism / Architektur Herbergen/Herberge Sport- und Touristikobjekte/Sport- und Touristikobjekt, Porträts/Porträt Varia Touristik / photography