Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i17629

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wełdzirz / Шевченкове
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Dolina województwo stanisławowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Volksgruppe aus Wełdzierz (Bezirk Dolina)."
Autor/Author:wg Zygmunta Ajdukiewicza
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "Zyg. Ajdukiewicz."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:149x120 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, kompozycja bez wad, marginesy karty nieco poplamione
Datowanie/Dating:1898
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s. 399
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono również wg wykazu ilustracji.
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i17629
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Bojkowie typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe / ethnography /the Boikos - highlanders of the Bieszczady Mountains folk types/folk type, varia costumology / Etnographie Bojken Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich