Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i17642

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lwów
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Aus der kleinen Synagoge in der Wechslergasse zu Lemberg."
Autor/Author:Wg Rudolf Bernt
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "R. Bernt".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:150x101 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, kompozycja bez wad, bardzo nieznaczne rdzawe plamki na marginesach karty.
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s. 497.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono również wg wykazu ilustracji. Judaik.
Cena/Price:250
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i17642
Kategorie tematyczne/Categories:architektura synagogi, etnografia judaica Żydzi / architecture synagogues/synagogue, ethnography Judaica the Jews / Architektur Synagogen/Synagoge, Etnographie Judaika Juden / wood-engraving / Holzstich