Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i17658

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Tatry
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Zakopane (Tatrzański) województwo małopolskie (nowosądeckie)
Tytuł/Title:"Ein alter Bergbewohner in der Thüre seines Hauses zu Zakopane."
Autor/Author:wg Walerego Eljasza (Eliasza)-Radzikowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w lewym dolnym rogu kompozycji: "Walery Eljasz"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:150x87 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1898
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s. 309
Literatura/Literature:Kuty 2020 ilustracja nr 353 (nie podaje oryginalnego tytułu)
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono również wg wykazu ilustracji
Cena/Price:140
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja/Podhale
Numer katalogowy/Number:i17658
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski architektura budowle drewniane detale architektoniczne, etnografia typy ludowe / architecture architectural details/architectural detail, ethnography folk types/folk type / Architektur architektonische Details/architektonisches Detail, Etnographie Volkstypen/Volkstyp / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich