Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i17661

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Tatry
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Zakopane (Tatrzański) województwo małopolskie (nowosądeckie)
Tytuł/Title:"Ein Tatrabewohner seine Sense schärfend."
Autor/Author:wg Walerego Eljasza (Eliasza)-Radzikowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu kompozycji: "WEljasz"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:78x128 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1898
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s. 797
Literatura/Literature:Kuty 2020 ilustracja nr 354 (nie podaje oryginalnego tytułu)
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo Walerego Eljasza ustalono również wg wykazu ilustracji
Cena/Price:120
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja/Podhale
Numer katalogowy/Number:i17661
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia typy ludowe, zawody i zajęcia rolnik, malarstwo polskie, rysunek polski / ethnography folk types/folk type, jobs and professions/job and occupation / Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Volkstypen/Volkstyp / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich