Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i17661

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Tatry
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Zakopane (Tatrzański) województwo małopolskie (nowosądeckie)
Tytuł/Title:"Ein Tatrabewohner seine Sense schärfend."
Autor/Author:Wg Walerego Eljasza (Eliasza)-Radzikowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "WEljasz".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:78x128 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T.11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s.797.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo Walerego Eljasza ustalono również wg wykazu ilustracji.
Cena/Price:100
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja/Podhale
Numer katalogowy/Number:i17661
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia typy ludowe, zawody i zajęcia rolnik / ethnography folk types/folk type, jobs and professions/job and occupation / Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Volkstypen/Volkstyp / wood-engraving / Holzstich