Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i17700

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Miękinia
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Kraków województwo małopolskie (krakowskie) gmina Krzeszowice
Tytuł/Title:"Porphyrsteinbruch von Miękinia (Dyasformation)."
Autor/Author:Karl (Carl) Tinter wg Romana Kochanowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "R K." i "T. sc."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:93x129 mm
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, bardzo nieznaczna plama na dolnym marginesie i słaby ślad po starym pionowym zagięciu karty
Datowanie/Dating:1898
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s. 107
Inf. o Autorze/Information about an Author:Karl Tinter (1859 Wiedeń - 27.05.1899 Wiedeń) austriacki drzeworytnik, związany z wiedeńskim wydawnictwem Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei in Wien; zob. ThB t. 33 s. 187 i to samo AKL. Index t. 11 s. 773, obszerniej Hanebutt-Benz 1984 łam 1157.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo R. Kochanowskiego ustalono wg wykazu ilustracji, zaś Karl Tinter (drzeworytnik) rytował dla tego cyklu.
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja
Numer katalogowy/Number:i17700
Kategorie tematyczne/Categories:gospodarka przemysł - gospodarka skalny, kamieniołomy, zawody i zajęcia kamieniarz, malarstwo polskie, rysunek polski / economy industry jobs and professions/job and occupation / Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Wirtschaft Industrie / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich