Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i01727
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Nieśwież / Несвиж / Нясвіж
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Nieśwież województwo nowogródzkie (Białoruś)
Tytuł/Title:"Zamek w Nieświeżu. Rysował Wł. Gumiński. 979"
Autor/Author:Paweł Boczkowski wg Władysława Gumińskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "WŁ. GUMIŃSKI" i "P. BOCZKOWSKI".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:192x280 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty poza tym kompozycja bez wad, nieznaczne plamy na marginesach karty (rycina po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 326 z 25.03.1882 s.184.
Inf. o Autorze/Information about an Author:P. Boczkowski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1876-1901, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym" i "Biesiadą Literacką", zob. SAP t.1 s.192.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 23188.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst w kserokopii.
Cena/Price:240
Numer katalogowy/Number:i01727
Kategorie tematyczne/Categories:architektura rezydencje skwery zamki / architecture castles/castle rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Burgen/Burg Residenzen/Residenz / wood-engraving / Holzstich