Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i17732

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Galicja
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Polska / Ukraina-Galicja Wschodnia
Tytuł/Title:"Das Wappen von Galizien." / Herb Galicji
Autor/Author:wg Rudolf Bernt
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie po lewej stronie pod kompozycją: "R. Bernt"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:79x101 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, kompozycja bez wad, słabe plamy w dolnej części karty
Datowanie/Dating:1898
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s. 238
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono również w oparciu o wykaz ilustracji
Cena/Price:120
Numer katalogowy/Number:i17732
Kategorie tematyczne/Categories:historia heraldyka, sfragistyka i weksylologia, malarstwo obce, rysunek obcy / history heraldics / Geschichte Wappenkunde / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich