Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i01728
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Nieśwież / Несвиж / Нясвіж
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Nieśwież województwo nowogródzkie (Białoruś)
Tytuł/Title:"WIZERUNEK NAJŚWIĘTSZÉJ MARYI PANNY. znaleziony przez Jana III podczas wyprawy wiedeńskiéj. (1027)"
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:240x192 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty.
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 334 z 20.05.1882 s.313.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst w kserokopii. Spis treści półrocznika nie podaje autora rysunku (albo fotografii) wg którego wykonano rycinę.
Cena/Price:200
Numer katalogowy/Number:i01728
Kategorie tematyczne/Categories:kultura sztuki plastyczne, religia sakralia / culture fine arts, religion sacral memorabila, sacral objects, sacral artifacts / Kultur bildende Künste, Religion Sakrales / wood-engraving / Holzstich