Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i17743

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Galicja - typy galicyjskie Beskidy / Pieniny
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo małopolskie / powiat Nowy Targ województwo małopolskie (nowosądeckie)
Tytuł/Title:"Trachten der Beskidy= und Pioniny=Bewohner."
Autor/Author:wg Zygmunta Ajdukiewicza
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu kompozycji: "Zyg. Ajdukiewicz"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:103x129 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1898
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s. 287
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono również wg wykazu ilustracji
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:Galizien
Numer katalogowy/Number:i17743
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski etnografia typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe / ethnography folk types/folk type, varia costumology / Etnographie Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich