Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i17747

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Dębno
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Nowy Targ województwo małopolskie (nowosądeckie) gmina Nowy Targ
Tytuł/Title:"Die Holzkirche zu Dembno im Sandecer Kreis."
Autor/Author:wg Walerego Eljasza (Eliasza)-Radzikowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w lewym dolnym rogu kompozycji: monogram łączony "WE"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:95x129 mm (ramka)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, kompozycja w ładnym stanie, bardzo nieznaczne plamki na marginesach karty
Datowanie/Dating:1898
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s. 301
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono wg wykazu ilustracji. Kościół gotycki, drewniany konstrukcji zrębowej, 2. poł. XV w., remontowany XVIII i XIX w., jednoprzestrzenny z wieżą z izbicą 1601 lub 1607, we wnętrzu patronowa polichromia z ok. 1500; zob. Atlas zabytków s. 556 z ilustracją, pw. św. Michała Archanioła
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja
Numer katalogowy/Number:i17747
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły kościoły i inne obiekty sakralne drewniane, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture churches/church wooden churches/wooden church / Architektur Kirchen/Kirche Schrotholzkirchen/Schrotholzkirche / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich