Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i17752

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Tatry
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Zakopane (Tatrzański) województwo małopolskie (nowosądeckie)
Tytuł/Title:"Ein Hirte (Juhász) in der Tatra." / Tatry. Juhas
Autor/Author:wg Walerego Eljasza (Eliasza)-Radzikowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:150x110 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, kompozycja bez wad, nieco poplamiony prawy dolny róg karty
Datowanie/Dating:1898
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s. 323
Literatura/Literature:Kuty 2020 ilustracja nr 352 (nie podaje oryginalnego tytułu)
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono w oparciu o wykaz ilustracji. Typ tatrzański
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja/Podhale
Numer katalogowy/Number:i17752
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe, zawody i zajęcia pasterz, malarstwo polskie, rysunek polski / ethnography folk types/folk type, jobs and professions/job and occupation varia costumology / Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich