Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i17782
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kuty / Кути
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Kosów województwo stanisławowskie (Ukraina-Galicja Wschodnia) gmina Kuty
Tytuł/Title:Typy ormiańskie z Kut / "Männliche Typen aus Kuty."
Autor/Author:wg Wilhelm Hecht
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:129x189 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, kompozycja bez wad, na lewym marginesie bardzo nieznaczne plamki
Datowanie/Dating:1898
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s. 443
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono wg wykazu ilustracji. Typy ormiańskie z Kut
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i17782
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo obce, rysunek obcy etnografia Ormianie armenica typy, varia kostiumologia i stroje ludowe / ethnography the Armenians types/type, varia costumology / Etnographie Armenier Typen/Typ, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich