Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i17865

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kraków (Zwierzyniec)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo małopolskie (krakowskie)
Tytuł/Title:"Alexander Kotsis: Das Gebet." [Modlitwa / Kosiarz / Zachód słońca]
Autor/Author:wg Karl von Siegl
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:115x127 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, kompozycja bez wad, bardzo nieznaczne plamki na marginesach karty
Datowanie/Dating:1898
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s. 755
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono również wg wykazu ilustracji. Znany i ceniony obraz A. Kotsisa (niesygnowany) sprzed 1862 w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie; gdzie figuruje pod tytułami: Kosiarz (Zachód słońca); zob. Malarstwo polskie XIX wieku poz. 411. Opis z katalogu internetowego Muzeum Narodowego w Krakowie: "Aleksander Kotsis należał do przedstawicieli dziewiętnastowiecznego krakowskiego środowiska artystycznego. Uprawiał malarstwo pejzażowe i rodzajowe, tworzył również portrety. Wśród współczesnych uchodził za malarza ludu - uwieczniał pędzlem dole i niedole podkrakowskich chłopów oraz tatrzańskich górali. W wielu dziełach Kotsisa o chłopskiej tematyce realizm przedstawienia łączy się z nieco melancholijną nastrojowością, szkicową, swobodną techniką operowania pędzlem oraz ciepłą, zawężoną gamą barwną. Namalowany tuż przed wybuchem powstania styczniowego Kosiarz przedstawia zwróconego tyłem do widza, odzianego w sukmanę chłopa z kosą na ramieniu, stojącego na skraju wzniesienia i wpatrzonego w widniejący na horyzoncie kopiec Kościuszki. Tematyka obrazu przypomina o udziale polskiego ludu w narodowych zrywach niepodległościowych. Kosa, pamiętna z insurekcji kościuszkowskiej jako broń skuteczna w chłopskich rękach, w zestawieniu z ozłoconą blaskiem zachodzącego słońca mogiłą Naczelnika, a także wyciszony, modlitewny nastrój, w istotny sposób współtworzony przez subtelnie opracowany pejzaż, stanowią o patriotycznej wymowie dzieła. Aleksandra Krypczyk" - pod adresem: http://www.imnk.pl/gallerybox.php?dir=SU237, dostęp 14.02.2020. Kopiec Kościuszki na Górze św. Bronisławy usypany w latach 1820-1823, otoczony fortyfikacjami z ca 1854 z neogotycką kaplicą bł. Bronisławy z lat 1856-1861. Uroczyste rozpoczęcie sypania kopca nastąpiło 16 października 1820, budowę zakończono 25 października 1823. W 1850 teren przejęły władze austriackie i do 1854 zbudowały fort cytadelowy 2 "Kościuszko"; zob. Atlas zabytków s. 532 i hasło: Kopiec Kościuszki w Krakowie w Wikipedii
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja
Numer katalogowy/Number:i17865
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kopce i kurhany panoramy, zawody i zajęcia rolnik, malarstwo polskie, rysunek polski etnografia typy ludowe / architecture knolls/knoll panoramas/panorama, jobs and professions/job and occupation ethnography folk types/folk type / Architektur Hügel Panoramas/Panorama, Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Volkstypen/Volkstyp / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich