Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i17941

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Puszcza Białowieska / Белавежская пушча
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo podlaskie (białostockie) / Białoruś
Tytuł/Title:"PRZĄDKI."
Autor/Author:Antoni Kamieński
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana typograficznie pod kompozycją w obrębie tinty: "A. KAMIEŃSKI. Szkice z puszczy Białowieskiej [...]" oraz na płycie: "A. Kamieński".
Technika/Technique:Litografia na tincie na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:283x206 mm (tinta), 311x227 mm (tablica).
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Datowanie/Dating:1912
Pochodzenie/Origin:Z: Antoni Kamieński: Szkice z puszczy Białowieskiej. 14 kartonów [...]. Tekst Zygmunta Bartkiewicza. Warszawa: "Świat", 1912, Lit. Tow. Akc. S. Orgelbranda S-ów.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Antoni Kamieński (21.07.1860 albo 1861 Wilno albo Jaryłówka powiat Grodno - 12.09.1933 Warszawa) rysownik, także malarz i grafik, studiował w Petersburgu ca 1881-1886 i w Paryżu ca 1891-1893, od 1890 związany z Warszawą, często też dłużej przebywał w Paryżu, liczne ilustracje głównie dla "Tygodnika Ilustrowanego", stosunkowo niewielki dorobek graficzny w różnych technikach graficznych (akwaforta, sucha igła i litografia); zob. obszerny biogram w SAP t. 3 ss. 326-330.
Literatura/Literature:Grońska 1994 poz. 299.
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica.
Cena/Price:400
Słowa kluczowe/Keywords:Podlasie
Numer katalogowy/Number:i17941
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia typy ludowe varia, varia kostiumologia i stroje ludowe, zawody i zajęcia prządka / ethnography folk types/folk type varia, jobs and professions/job and occupation varia costumology / Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Varia Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / lithograph lithograph with tint / Lithographie Lithographie mit Tonplatte