Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i17948

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Puszcza Białowieska / Белавежская пушча
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo podlaskie (białostockie) / Białoruś
Tytuł/Title:"SZKICE z Puszczy Białowieskiej Antoni Kamieński" (okładka albumu)
Autor/Author:Antoni Kamieński
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:270x215 mm (kompozycja); 312x232 mm (karton)
Stan/Condition:Pozycja w dość ładnym stanie, nieznaczne plamki i jedna plama w kompozycji, nieco uszkodzony lewy margines kartonu
Datowanie/Dating:1912
Pochodzenie/Origin:Z: Antoni Kamieński: Szkice z puszczy Białowieskiej. 14 kartonów [...]. Tekst Zygmunta Bartkiewicza. Warszawa: "Świat", 1912, Lit. Tow. Akc. S. Orgelbranda S-ów (okładka)
Inf. o Autorze/Information about an Author:Antoni Kamieński (21.07.1860 albo 1861 Wilno albo Jaryłówka powiat Grodno - 12.09.1933 Warszawa) wybitny rysownik, także malarz i grafik oraz krytyk sztuki. Studiował w Petersburgu ca 1881-1886 i w Paryżu ca 1891-1893, od 1890 związany z Warszawą, często też dłużej przebywał w Paryżu. Liczne ilustracje głównie dla "Tygodnika Ilustrowanego" (1891-1912) i innych czasopism warszawskich, także dla paryskiego "L'Illustration" i "Monde Illustré" oraz londyńskiego "The Graphic". Około 1914 w Szwajcarii, 1916-1919 w Paryżu, od 1919 w Warszawie bywając na dłużej w Krakowie i Paryżu. Wzięty i ceniony portrecista (kredka, pastel, gwasz, tusz i węgiel), często tworzył większe kompozycje monochromatyczne kredką lub węglem. Także widoki architektoniczne i pejzaże, zilustrował liczne polskie książki oraz teksty w czasopismach. Autor teki rysunków zreprodukowanych w litografii: "Duch Rewolucjonista. Szkice z lat minionych 1905-1907) nt. rewolucji 1905 roku w Warszawie - jako litografowana teka graficzna 1907 i jako teka reprodukcji drukiem 1908. Udział w wielu wystawach w kraju i zagranicą od 1895, pierwsza wystawa indywidualna TZSP 1897. Stosunkowo niewielki dorobek graficzny w różnych technikach graficznych (głównie akwaforta, także sucha igła i litografia); zob. obszerny biogram w SAP t. 3 ss. 326-330 (J. Wiercińska 1979) i Polski słownik biograficzny (PSB) t. 11 ss. 525-527 (Róża Jodłowska 1964-1965)
Uwagi/Comments:Oferowana jest tylko sama okładka albumu (nieco przycięta)
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Podlasie
Numer katalogowy/Number:i17948
Kategorie tematyczne/Categories:flora / flora / Flora / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich