Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i17948

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Puszcza Białowieska / Белавежская пушча
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo podlaskie (białostockie) / Białoruś
Tytuł/Title:"SZKICE z Puszczy Białowieskiej Antoni Kamieński"
Autor/Author:Antoni Kamieński
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:270x215 mm (kompozycja), 312x232 mm (karton).
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, nieznaczne plamki i jedna plama w kompozycji, nieco uszkodzony lewy margines kartonu.
Datowanie/Dating:1912
Pochodzenie/Origin:Z: Antoni Kamieński: Szkice z puszczy Białowieskiej. 14 kartonów [...]. Tekst Zygmunta Bartkiewicza. Warszawa: "Świat", 1912, Lit. Tow. Akc. S. Orgelbranda S-ów (okładka).
Inf. o Autorze/Information about an Author:Antoni Kamieński (21.07.1860 albo 1861 Wilno albo Jaryłówka powiat Grodno - 12.09.1933 Warszawa) rysownik, także malarz i grafik, studiował w Petersburgu ca 1881-1886 i w Paryżu ca 1891-1893, od 1890 związany z Warszawą, często też dłużej przebywał w Paryżu, liczne ilustracje głównie dla "Tygodnika Ilustrowanego", stosunkowo niewielki dorobek graficzny w różnych technikach graficznych (akwaforta, sucha igła i litografia); zob. obszerny biogram w SAP t. 3 ss. 326-330.
Uwagi/Comments:Okładka teki (nieco przycięta).
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Podlasie
Numer katalogowy/Number:i17948
Kategorie tematyczne/Categories:flora / flora / Flora / wood-engraving / Holzstich