Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i17970
Typ/Type:druk (ilustracja) (kompozycja trzech widoków i portretu)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wilno / Ludwik Kondratowicz (1823-1862) poeta i dramatopisarz ps. Władysław Syrokomla
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:Baszta Gedymina w Wilnie L. Kondratowicz (Syrokomla) 1823 1862 Ostra Brama / "BASZTA GEDYMINA W WILNIE L. KONDRATOWICZ (SYROKOMLA) 1823 1862 OSTRA BRAMA"
Autor/Author:wg Jana Gwalberta Olszewskiego
Sygnatura/Signature:Ilustracja sygnowana na płycie u dołu kompozycji pośrodku: "Jan Olszewski 1904"
Technika/Technique:druk na papierze
Wymiary/Size/Capacity:187x239 mm (kompozycja); 260x340 mm (tablica)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne pofałdowanie tablicy poza tym kompozycja bez wad, słabe plamy na dolnym marginesie tablicy
Datowanie/Dating:1905
Pochodzenie/Origin:Z: Jan Olszewski: Miłośnikom pamiątek. Z teki Jana Olszewskiego. Warszawa: Gebethner i Wolff; Kraków: Gebethner i S-ka, 1905
Inf. o Autorze/Information about an Author:Jan Gwalbert Olszewski (30.06.1873 Będzin - 12.06.1943 Warszawa) malarz, rysownik, ilustrator, nauczyciel rysunku oraz literat. Uczeń warszawskiej Szkoły Rysunkowej Wojciecha Gersona, a następnie studiował na akademii sztuk pięknych w Petersburgu w latach 1894-1897. Po powrocie zamieszkał na stałe w Warszawie i rozpoczął działalność ilustratorską w czasopismach warszawskich (najwięcej ilustracji powstało dla "Wędrowca"), od 1913 nauczyciel rysunku w liceum. Podjął liczne podróże artystyczne po kraju szkicując zabytki architektury, pamiątki historyczne, pejzaże i typy ludowe, m.in. wydał 2 albumy poświęcone architekturze ojczystej: "Brzegiem Wisły" w 1901 i "Miłośnikom pamiątek" (kompozycje wraz z portretami) w 1905 oraz ilustrował inne pozycje, krytyka artystyczna podkreślała sumienność i dokładność w oddawaniu szczegółów architektury. Zajmował się również malarstwem olejnym. Od 1939 zamieszkał w Milanówku; zob. SAP t. 6 ss. 276-277
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica. - Ludwik Kondratowicz (29.09.1823 Smolhów pow. Bobrujsk - 15.09.1862 Wilno) ceniony poeta i dramatopisarz, publicysta i tłumacz, znany przede wszystkim pod pseudonimem: Władysław Syrokomla, który przybrał w 1846. Uczył się u dominikanów w Nieświeżu 1833-1837, potem w szkole powiatowej w Nowogródku 1836-1837. W latach 1840-1844 pracował jako kancelista w Głównym Zarządzie Dóbr Radziwiłłowskich w Nieświeżu i aktywnie samokształcił się. W 1844 ożenił się i objął w dzierżawę (po rodzicach) niewielki majątek w Załuczach pow. Stołpce, gdzie przebywał do 1852 zajmując się równocześnie pracą literacką i szybko zdobywając popularność kolejnymi utworami w tym gawędą szlachecką "Urodzony Jan Dęboróg" (1854), zaś jego debiut literacki miał miejsce w 1846. Nawiązał też współpracę z warszawskimi i petersburskimi czasopismami. Pod koniec 1852 przeniósł się do Wilna, gdzie zaprzyjaźnił się ze Stanisławem Moniuszką (ten napisał muzykę do kilku jego wierszy), zaś w 1853 osiadł na kolejnej dzierżawie w Borejkowszczyźnie pow. Wilno. Tu rozwinął szczególnie intensywną pracę literacką pisząc kolejne poezje, dramaty i dokonując przekładów oraz aktywnie publikując w prasie. Od 1860 mieszkał w Wilnie, w kwietniu 1861 przybył do Warszawy i za wygłaszanie patriotycznych przemówień podczas podróży do Warszawy w Łomży i Suwałkach został aresztowany w drodze powrotnej. Pierwotną karę zesłania zamieniono ze względów zdrowotnych na przymusowy pobyt w Borejkowszczyźnie. W lutym 1862 zamieszkał ponownie w Wilnie, gdzie niebawem zmarł. W bogatej twórczości jego ulubionym gatunkiem literackim były liczne gawędy, zaś w poezji poematy zwykle o treści historycznej oraz liryki (we wszystkich utworach silne były pierwiastki ludowe i ludyczne), był też autorem dramatów historycznych, a także wspomnień i studiów historycznych w konwencji reportażu: Wędrówki po moich niegdyś okolicach (1853), zajmował się też historią literatury polskiej. Uznawany za najwybitniejszego poetę działającego na ziemiach białorusko-litewskich w dobie międzypowstaniowej (PSB. s. 306); zob. DPP t. 2: I-Me ss. 175-178 i Polski słownik biograficzny (PSB) t. 46 ss. 300-308
Cena/Price:140
Słowa kluczowe/Keywords:[portret:Kondratowicz Ludwik ps. Władysław Syrokomla]
Numer katalogowy/Number:i17970
Kategorie tematyczne/Categories:architektura bramy cmentarze fortyfikacje kaplice kompozycje (w tym wielowidokowe) zamki, malarstwo polskie, rysunek polski portrety polskie okres postacie 19 wiek - Polska, portrety polskie zawody literaci - Polska / architecture castles/castle cemeteries/churchyards/cemetery/churchyard chapels/chapel compositions (including multiview ones) fortifications/fortification gates/gate, portraits/portrait / Architektur Burgen/Burg Festungen/Festung Kapellen/Kapelle Kirchhöfe/Kirchhof Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition Tore/Tor, Porträts/Porträt / table (figure) / Druck