Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i17976
Typ/Type:światłodruk
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Niedzica / Czorsztyn
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Nowy Targ województwo małopolskie (nowosądeckie) Czorsztyn - gmina Czorsztyn; Niedzica - gmina Łapsze Niżne
Tytuł/Title:Zamki nad Dunajcem Niedzica i Czorsztyn / "ZAMKI NAD DUNAJCEM NIEDZICA I CZORSZTYN"
Autor/Author:Józef Pieniążek
Sygnatura/Signature:Światłodruk sygnowany w prawym dolnym rogu kompozycji: "Józef Pieniążek. Czorsztyn 20/7 1930" oraz typograficznie pod kompozycją: po lewej stronie "Podhale w obrazach" i po prawej stronie "Józef Pieniążek mal." nadto poniżej pośrodku: "ZAMKI NAD DUNAJCEM NIEDZICA I CZORSZTYN"
Technika/Technique:światłodruk barwny na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:214x282 mm (kompozycja); ca 300x400 mm (tablica)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1937
Pochodzenie/Origin:Z: Józef Pieniążek: Podhale w obrazach. Album barwny. Lwów: Wydawnictwo "Podhale w Obrazach", 1937 (Część II tablica nr 19)
Inf. o Autorze/Information about an Author:Józef Pieniążek (1.03.1888 Pychowice [obecnie Kraków] - 25.05.1953 Kraków) grafik i malarz, w 1913 ukończył krakowską Akademię Sztuk Pięknych, gdzie studiował w latach 1908-1913 pod kierunkiem Józefa Pankiewicza, a następnie Leona Wyczółkowskiego, potem pracował jako nauczyciel rysunków w szkołach średnich, w międzywojniu mieszkał we Lwowie, potem w Krakowie, liczne wystawy indywidualne i zbiorowe, główne motywy twórczości to obrazy olejne i akwarele o motywach pejzażowych i architektonicznych z terenu Małopolski, w grafice przede wszystkim tworzył w technice akwaforty i akwatinty (kilka tek graficznych), najbardziej znany z akwarel dokumentujących kulturę ludową polskich górali Podhala, Spiszu, Orawy oraz Żywiecczyzny; zob. obszerny biogram SAP t. 7 ss. 112-116
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica, nadto kserokopia spisu tablic z krótkimi objaśnieniami do tablic. Nakład teki wynosił 150 egzemplarzy. Ilustracja w szlachetnej, a także rzadkiej, kosztownej i trudnej, technice światłodruku barwnego. Cała teka obejmowała 40 tablic (Cz.1: Stroje i typy górali polskich, 17 tablic; Cz.2: Zabytki budownictwa kultury i sztuki kościelnej i ludowej na Podhalu, 23 tablice), nadto teksty innych autorów. Wbrew informacji na odwrotnej stronie karty tytułowej teka zawierała wyłącznie barwne tablice w światłodruku, autor nie dołączył zaplanowanych 10 tablic jednobarwnych. Czorsztyn - ruiny zamku królewskiego, gotyckiego, z kamienia, XIII i XIV w.; zob. Atlas zabytków s. 555 z ilustracją. Niedzica - zamek "Dunajec", gotycko-renesansowy, z łamanego kamienia, odbudowany 1949-1962, złożony z zamku górnego (najstarsza część początek XIV w.), dolnego i średniego; zob. Atlas zabytków s. 565 z ilustracją
Cena/Price:300
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja
Numer katalogowy/Number:i17976
Kategorie tematyczne/Categories:architektura mosty panoramy zamki, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture bridges/bridge castles/castle panoramas/panorama / Architektur Brücken/Brücke Burgen/Burg Panoramas/Panorama / collotype collotype printed in colours / Farbenlichtdruck Lichtdruck