Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i18095
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Marian Olszewski / Londyn
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Wielka Brytania
Tytuł/Title:"Z Londyńskiego Zoo" [Pingwiny w Zoo]
Sygnatura/Signature:Rycina bardzo nieczytelnie sygnowana na płycie w lewym dolnym rogu: "Maryan Olszewski, 1912" oraz ołówkiem u dołu tablicy: "M. OLSZEWSKI z londyńskiego zoo 1912".
Technika/Technique:Litografia na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:370x280 mm (kompozycja), 490x324 mm (tablica).
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, kompozycja bez wad, nieznacznie uszkodzone rogi tablicy na odwrocie podklejone taśmą konserwatorską Filmoplast P.
Datowanie/Dating:1913
Pochodzenie/Origin:Z: Marian Olszewski: Teka. Notatki z podróży do Anglii w 1912 r. Lwów: nakładem autora, 1913.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Marian Kazimierz Olszewski (19.10.1881 Lwów - 15.03.1915 Lwów) lwowski malarz, rysownik, grafik, krytyk artystyczny, publicysta, historyk sztuki, filozof i działacz społeczny. Początkowo studiował filozofię i historię sztuki. W Monachium podjął studia artystyczne w prywatnej szkole malarskiej Simona Hollósy'go. Twórczość artystyczna od ca 1901. Wystawiał w Krakowie i Lwowie w latach 1910-1913. Uważany za czołowego przedstawiciela lwowskiej secesji. W malarstwie uprawiał olej, temperę, ale głównie akwarelę i rysunek. Liczne projekty witraży, wnętrz, reklam, także kurtyny teatralne i plakaty, szeroko zajmował się sztuką użytkową. W grafice uprawiał drzeworyt, akwafortę, litografię i linoryt. "Teka. Notatki z podróży do Anglii w 1912 r." powstała w oparciu o rysunki sporządzone w podróży do Anglii i Szkocji w 1912; zob. SAP t. 6 ss. 278-280.
Literatura/Literature:Grajewski 1994 poz. 421.
Uwagi/Comments:Rzadka rycina z unikalnej teki graficznej. W literaturze i w katalogach rozbieżne nazwy teki i tablic.
Cena/Price:1200
Numer katalogowy/Number:i18095
Kategorie tematyczne/Categories:architektura zoo, zwierzyńce, fauna / architecture fauna / Architektur Fauna / lithograph / Lithographie