Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i18105

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Witold Chomicz / Kraków / Lajkonik
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo małopolskie (krakowskie)
Tytuł/Title:"LAJKONIK"
Autor/Author:Witold Chomicz
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w lewym dolnym rogu kompozycji: monogram łączony "WCH"
Technika/Technique:drzeworyt langowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:300x252 mm (kompozycja); 465x327 mm (plansza ze złożonymi bocznymi marginesami); 465x425 mm (całość planszy)
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, kompozycja bez wad, prawdopodobnie odautorsko zagięte i nieznacznie uszkodzone boczne marginesy planszy
Datowanie/Dating:[1946]
Inf. o Autorze/Information about an Author:Witold Chomicz (1.11.1910 Kijów - 15.03.1984 Kraków) znany krakowski malarz i grafik, pedagog. Ukończył w 1932 Państwową Szkołę Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego (PSSZiPA) w Krakowie (studiował w latach 1927-1932, w latach 1929-1932 na Wydziale Specjalnym Grafiki), w latach 1932-1934 studiował w Akademii Sztuk Pięknych (ASP) w Warszawie w pracowniach malarstwa i grafiki (u Tichego, Skoczylasa, Bartłomiejczyka i Lenarta), po ukończeniu warszawskiej ASP w latach 1934-1937 asystent na Wydziale Grafiki Użytkowej PSSZiPA w Krakowie, od 1937 profesor Wydziału Grafiki Państwowego Instytutu Sztuk Pięknych w Krakowie, zaś od 1950 profesor Akademii Sztuk Pięknych (ASP) w Krakowie, gdzie prowadził Katedrę Grafiki Książki. Znany przede wszystkim jako wybitny grafik użytkowy - projekty plakatów, książek i akcydensów, tworzył również grafikę warsztatową w technice drzeworytu, rzadziej litografii i linorytu w niewielkiej ilości odbitek, wychowawca kilku pokoleń wybitnych polskich ilustratorów. Jego główną inspiracją były polska sztuka ludowa i folklor; zob. Magdalena Laskowska: Witold Chomicz 1910-1984 ze zbiorów Ziyada Raoofa. Kraków: Muzeum Narodowe, 2012 s. 167 i następne
Literatura/Literature:Zob. Laskowska 2012 s. 279 (poz. V.1.27) (wersja barwna z 1946)
Uwagi/Comments:Rzadka rycina. Odmiana jednobarwna w stosunku do ryciny opisanej jw.
Cena/Price:1200
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja/Małopolska/[portret:Lajkonik]
Numer katalogowy/Number:i18105
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia typy zwyczaje i obrzędy, portrety polskie okres postacie średniowiecze - Polska, portrety polskie zawody postacie literackie, legendarne i mityczne - Polska / ethnography customs and rituals/custom and ritual types/type, portraits/portrait / Etnographie Sitten und Bräuche/Sitte und Brauch Typen/Typ, Porträts/Porträt / woodcut / Holzschnitt