Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i18230
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy ukraińskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina
Tytuł/Title:"Bałaguła. Kopia obrazu J. Brandta, z Wystawy obrazów w Mnichowie. (5090)"
Autor/Author:Stanisław Antoszewicz wg Władysława Szernera na podstawie Józefa Brandta
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "S. ANTOSZEWICZ." i "rys WSzerner"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:196x407 mm (kompozycja), 310x510 mm (ramka)
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, widoczny ślad wydawniczego złożenia, słabe ślady poziomego złożenia karty (w tym plamki)
Datowanie/Dating:1878
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 689 z 12.09.1878 ss. 168-169
Inf. o Autorze/Information about an Author:Stanisław Antoszewicz warszawski drzeworytnik czynny w latach około 1873-1890, autor licznych drzeworytów, początkowo związany w latach 1873-1879 z "Tygodnikiem Ilustrowanym", potem związany z drzeworytnią "Kłosów"; zob. SAP t. 1 s. 40 i inne materiały.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 1396
Uwagi/Comments:Zachowana cała podwójna karta wydawniczo złożona. Rycinie nie towarzyszył tekst.
Cena/Price:300
Numer katalogowy/Number:i18230
Kategorie tematyczne/Categories:zawody i zajęcia wozak, woźnica, furman, stangret, czumak, malarstwo polskie, rysunek polski etnografia Ukraińcy judaica typy ludowe Żydzi / jobs and professions/job and occupation ethnography Judaica folk types/folk type the Jews the Ukrainians / Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Judaika Juden Ukrainer Volkstypen/Volkstyp / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich