Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i18231
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa (Stare Miasto)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"A. GIERYMSKI. SIEŃ NA STARĖM MIEŚCIE. 7671"
Autor/Author:Edward Gorazdowski wg Aleksandra Gierymskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "E. GORAZDOWSKI." oraz typograficznie pod ryciną: "Ryt E. Gorazdowski."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:390x280 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, kompozycja bez wad, niezbyt widoczny ślad wydawniczego poziomego złożenia karty, słabe plamy na bocznych marginesach karty (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1887
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 1161 z 29.09.1887 ss. 200-201
Inf. o Autorze/Information about an Author:Edward Gorazdowski (1843-1901) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1863 do początków XX w., jeden z najlepszych i najpłodniejszych polskich ksylografów, wielokrotnie nagradzany, w latach 1863-1873 i od 1890 związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", 1873-1890 z "Kłosami"; zob. obszerny biogram w SAP t. 2 ss. 400-401.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje (w poz. 4382)
Uwagi/Comments:Zachowana cała podwójna wydawniczo złożona karta.
Cena/Price:400
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i18231
Kategorie tematyczne/Categories:architektura portale rynki, etnografia judaica typy ludowe Żydzi, zawody i zajęcia sprzedawca obnośny i obwoźny, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture market squares/market square, ethnography Judaica folk types/folk type the Jews, jobs and professions/job and occupation / Architektur Ringe/Ring, Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Judaika Juden Volkstypen/Volkstyp / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich