Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i01751
Typ/Type:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Stary Sącz
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Nowy Sącz województwo małopolskie (nowosądeckie) gmina Stary Sącz
Tytuł/Title:[1] "WEWNĘTRZNY DZIEDZINIEC KLASZTORU W STARYM SĄDCZU."; [2] "STARY SĄDCZ W PODGÓRZU KARPACKIÉM."
Autor/Author:Wg Franciszka Kostrzewskiego
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie: "F K".
Technika/Technique:Drzeworyty sztorcowe wtórnie kolorowane na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 196x155; 2) 123x235 mm.
Stan/Condition:Ryciny w dość ładnym stanie, rycina 1) słaba plama niezbyt widoczna wskutek podmalowania; rycina 2) z plamą na prawym marginesie.
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 56 z 20.10.1860 s. 524.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 1) poz. 24106; 2) nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii autorstwa Adama Gorczyńskiego. Bardzo rzadkie ryciny. Ryciny przedstawiają: 1) zespół klasztorny klarysek, fundowany 1280 przez św. Kingę: kościół św. Trójcy, gotycki, od końca XIII w. do ca 1332, przekształcany w 1. ćwierci XVII w.; klasztor od południa barokowy, 1601-1605, nadbudowany 1644, piętrowy, trójskrzydłowy z wirydarzem. Zespół otoczony murem obronnym z kolistą basztą, początek XVII w.; zob. Atlas zabytków s. 571. 2) panoramę miasta.
Cena/Price:320
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja/klaryski
Numer katalogowy/Number:i01751
Kategorie tematyczne/Categories:architektura klasztory kościoły mosty panoramy / architecture bridges/bridge churches/church monasteries/convents/monastery/convent panoramas/panorama / Architektur Brücken/Brücke Kirchen/Kirche Kloster Panoramas/Panorama / coloured wood-engraving (new colour) wood-engraving / Holzstich koloriert Holzstich (Neues Kolorit)