Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i18454

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:portret Kacper Borowski
Tytuł/Title:"Ksiądz Biskup Płocki Kacper Borowski. Podług fot. Pawłowskiego. (6988)"
Autor/Author:Edward Nicz wg Franciszka (albo Piotra) Pawłowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie po lewej stronie u dołu kompozycji: "ENICZ."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:135x120 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w stanie więcej niż dobrym, kompozycja bez większych wad jedynie z nieznacznym wydawniczym zagięciem papieru, duże zalanie po lewej stronie dochodzące do kompozycji, na karcie poza kompozycją nieznaczne plamki, dość mocno przycięte marginesy karty
Datowanie/Dating:1885
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 1024 z 31.01.1885 s. 97
Inf. o Autorze/Information about an Author:Edward Nicz (1851-1916) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1869-1900, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", a także z "Kłosami" i "Wędrowcem" (kierownik artystyczny), wybitny, wielokrotnie nagradzany i płodny ksylograf; zob. obszerny biogram SAP t. 6 ss. 50-51
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 1209; Katalog portretów BN nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst. Spis treści półrocznika nie podaje autora ewentualnego rysunku wg którego wykonano rycinę na podstawie fotografii oraz nie podaje autora tekstu. - Kacper (Kasper) Borowski (6.01.1802 Polinowszczyzna (pow. Dryssa gub. witebska) - 15.01.1885 Płock) duchowny rzymskokatolicki, biskup łucko-żytomierski i biskup płocki, profesor Akademii Duchownej w Petersburgu. W 1827 ukończył wyższą szkołę połocką i rozpoczął studia teologiczne w seminarium przy Uniwersytecie Wileńskim, które ukończył i otrzymał święcenia kapłańskie w 1831. Po likwidacji Uniwersytetu został wykładowcą w Akademii Duchownej w Wilnie, następnie wraz z nią został przeniesiony do Petersburga. Od 1846 kanonik mohylewski. W 1848 został konsekrowany jako biskup łucko-żytomierski (na urzędzie do 1871?). Także administrator apostolski zniesionej diecezji kamienieckiej w latach 1867-1883. Po powstaniu styczniowym nie zgadzał się na rusyfikację nabożeństw skutkiem czego w 1869 został zesłany do Permu, gdzie przebywał do 1882. Następnie udał się do Płocka, gdzie dotarł 26.07.1882, zaś 1.05.1883 otrzymał nominację na biskupa płockiego; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 2 ss. 348-349
Cena/Price:100
Słowa kluczowe/Keywords:[portret:Borowski Kacper]
Numer katalogowy/Number:i18454
Kategorie tematyczne/Categories:portrety polskie okres postacie 19 wiek - Polska, malarstwo polskie, rysunek polski portrety polskie zawody duchowni rzymskokatoliccy - hierarchowie - Polska duchowni rzymskokatoliccy, zakonnicy - Polska zesłańcy, represjonowani - Polska / portraits/portrait / Porträts/Porträt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich