Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i18482
Typ/Type:rycina (kompozycja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:portret Benedykt Dybowski
Tytuł/Title:"Dr. BENEDYKT DYBOWSKI. 915"
Autor/Author:Jan Styfi wg Ksawerego Pillatiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie u obrębie kompozycji: po lewej stronie "X. Pillati" i powtórnie na dolnym marginesie "X. Pillati", nadto po prawej stronie "J. STYFI".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:208x166 mm.
Stan/Condition:Rycina w stanie więcej niż dobrym, liczne plamy i plamki głównie na marginesach karty, w mniejszym stopniu w kom pozycji (wskazana konserwacja).
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Powszechny nr 16 z 4.04.1882 s. 241.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Jan Styfi (ca 1839 - 5.03.1921) warszawski drzeworytnik czynny, jak dotąd przyjmowano, w latach 1859 - ca 1900, studiował w latach 1856-1857 w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, następnie doskonalił się w drzeworytnictwie w Lipsku, jako rytownik związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", a w latach 1865-1890 z "Kłosami" (w obu pismach jako kierownik drzeworytni), rytował również dla wydawnictw książkowych, kalendarzy oraz dla "Tygodnika Powszechnego", w latach 1866-1867 prowadził własną drzeworytnię wspólnie z A. Regulskim, a potem około ca 1876-1879 wspólnie Andrzejem Zajkowski, jeden z najwybitniejszych i najpłodniejszych polskich ksylografów, faktycznie czynny już od 1851 (Teodor Tripplin: Portugalia. Warszawa: bez wydawcy, 1851) co też wskazuje na wcześniejszą datę urodzenia; zob. obszernie Opałek 1949 ss. 64-66 i SPKP ss. 864-865 oraz Banach 1959 s. 219 i s. 221.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 12344; Katalog portretów BN nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z tekstem w kserokopii autorstwa W. [Wacława] Taczanowskiego. - Benedykt Dybowski (12.05.1833 folwark Sielawicze (inaczej Adamaryn) k. Dubrowy (często jako Adamczyn - późniejsza zmiana nazwy miejscowości (?) albo błędnie) pow. Mińsk (Białoruś) - 30.01.1930 Lwów) wybitny polski przyrodnik, lekarz, zesłaniec, podróżnik, odkrywca i badacz azjatyckiej część Rosji, profesor zoologii. Studiował medycynę w Dorpacie, potem we Wrocławiu i Berlinie, dyplom z medycyny uzyskał w 1860 jednocześnie prowadząc badania zoologiczne i publikując prace z tej dziedziny. Za działalność patriotyczną aresztowany w 1861 i na okres kilku miesięcy zesłany w głąb Rosji. W 1862 uzyskał w Dorpacie dyplom doktora medycyny. W 1862 został wykładowcą w Szkole Głównej w Warszawie w zakresie zoologii. W 1863 wszedł do Rządu Narodowego. Został aresztowany w lutym 1864, orzeczona kara śmierci została zamieniona na karę ciężkich robót na okres 12 lat i konfiskatę mienia, którą odbywał początkowo w Irkucku. W 1868 zamieniono mu katorgę na osiedlenie na Syberii. Prowadził aktywne badania zoologiczne Bajkału, Dalekiego Wschodu i Kamczatki. Początkowo badał Bajkał (wraz z Wiktorem Godlewskim), potem Amur i Ussuri, amnestionowany w 1877, krótko przebywał w Warszawie, następnie dalej prowadził badania na Kamczatce do 1883 do momentu uzyskania nominacji na profesora zoologii Uniwersytetu Lwowskiego, gdzie pracował do 1906, wybrany w 1900 rektorem uczelni. Swoje liczne zbiory etnograficzne i zoologiczne przekazał do zbiorów publicznych; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 6 ss. 36-40 i inne (co do miejsca urodzenia przekonująco wg SGKP t. 2 s. 203, t. 10 s. 524 i t. 15 cz. 1 s. 7 - Adamaryn; zaś PSB oraz tekst "Tygodnik Powszechny" nr 16 z 16.04.1882 s. 242 oraz "Kłosy" nr 969 z 24.01.1884 s. 58 i inne podaje Adamczyn, być może to ta sama miejscowość po późniejszej zmianie nazwy).
Cena/Price:140
Słowa kluczowe/Keywords:[portret:Dybowski Benedykt]
Numer katalogowy/Number:i18482
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe), malarstwo polskie, rysunek polski portrety polskie okres postacie 19 wiek postacie 20 wiek (do 1945), portrety polskie zawody lekarze i inny personel medyczny naukowcy przyrodnicy wojskowi, powstańcy, zesłańcy / architecture compositions (including multiview ones), portraits/portrait / Architektur Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Porträts/Porträt / wood-engraving / Holzstich