Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i18681

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lublin / portret Kazimierz Wnorowski
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo lubelskie (lubelskie)
Tytuł/Title:"Pomnik ks. Biskupa Kaźmirza Wnorowskiego w katedrze Lubelskiéj. (7016)"
Autor/Author:Wg Jana Sikorskiego
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:270x155 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, na górnym marginesie kompozycji bardzo nieznaczne zagięcie.
Datowanie/Dating:1885
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 1067 z 10.12.1885 s. 373.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 15317 (nadto inny błędny opis w pozycji 20679).
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem w kserokopii. Spis treści półrocznika nie podaje autora tekstu ani autora rysunku lub fotografii według której wykonano rycinę. Pomnik autorstwa rzeźbiarza Jana Sikorskiego z portretem autorstwa malarza Witolda Urbańskiego. - Kazimierz Józef Wnorowski (16.03.1818 Łęczyca - 20.04.1885 Lublin) biskup diecezjalny lubelski, biblista. Ukończył Akademię Duchowną w Warszawie w 1839 ze stopniem kandydata teologii, święcenia kapłańskie uzyskał w 1841. Od 1842 profesor teologii Akademii Duchownej w Warszawie. Członek tajnego związku tzw. Organizacji 1848 roku, aresztowany w 1850 i więziony w cytadeli warszawskiej, a potem do 1856 na zesłaniu w Wołogdzie i Wielkim Ustiugu, po zesłaniu w diecezji kieleckiej, najpierw jako profesor, a potem od 1872 również jako rektor seminarium duchownego w Kielcach. Zwolnienie z dozoru policyjnego uzyskał dopiero w 1862. W tymże roku został proboszczem w Szańcu (Szaniec pow. Busko-Zdrój), a w 1864 dziekanem szydłowieckim. Karany administracyjnie za działalność patriotyczną. W 1883 mianowany biskupem ordynariuszem diecezji lubelskiej oraz administratorem apostolskim diecezji podlaskiej; zob. Śliwowska 1998 ss. 676-677 i inne materiały.
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Lubelszczyzna/Królestwo/[portret:Wnorowski Kazimierz]
Numer katalogowy/Number:i18681
Kategorie tematyczne/Categories:architektura katedry i sobory kościoły kościoły i inne obiekty sakralne - wnętrza nagrobki, grobowce, malarstwo polskie, rysunek polski portrety polskie okres postacie 19 wiek, portrety polskie zawody duchowni rzymskokatoliccy - hierarchowie duchowni rzymskokatoliccy, zakonnicy wojskowi, powstańcy, konspiratorzy zesłańcy, represjonowani / architecture cathedrals/cathedral church interiors/church interior churches/church tombstones/tombstone, portraits/portrait / Architektur Grabdenkmäler/Grabdenkmal Kathedralen/Kathedrale Kirchen-Innere Kirchen/Kirche, Porträts/Porträt / wood-engraving / Holzstich