Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i18869
Typ/Type:fotografia
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Pławniowice
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Gliwice województwo śląskie (katowickie) gmina Rudziniec
Tytuł/Title:Kopalnia odkrywkowa piasku w Pławniowicach. Koparka jednonaczyniowa marki "Škoda", dalej tor kolejowy z parowozem serii Ty2 i wagonami piaskowymi typu 15W, w tle droga Pyskowice - Ujazd, a za nią linia wysokiego napięcia
Autor/Author:Leonard Idziak
Sygnatura/Signature:Fotografia niesygnowana
Technika/Technique:fotografia
Wymiary/Size/Capacity:236x262 mm (kompozycja); 239x298 mm (fotografia)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, kompozycja bez wad
Datowanie/Dating:196-
Pochodzenie/Origin:Fotografia z prywatnego archiwum małżeństwa fotografików Leonarda Idziaka i Haliny Holas-Idziakowej
Inf. o Autorze/Information about an Author:- Leonard Idziak także Idziak-Tułacz (17.09.1913 Sosnowiec - 2001 Katowice) fotograf. Pracował w międzywojniu jako profesjonalny fotograf, poślubił Halinę Holas w 1937 i wraz z nią pracował w zakładzie fotograficznym "Foto-Holas" w Katowicach jej ojca Józefa Holasa. Od 1953 był członkiem ZPAF (Okręg Śląski ZPAF), od 1938 brał udział w licznych okręgowych i ogólnopolskich oraz zagranicznych wystawach, prace w wielu albumach fotograficznych. W 1967 uzyskał tytuł AFIAP / Artiste FIAP (Affilié a la Fédération Internationale de l’Art Photographique). Dokumentował wraz żoną odbudowę śląskiego przemysłu hutniczego i górniczego, wspólnie też z żoną od ca 1965 zajął się fotografią barwną oraz zajmował się barwną fotografią reklamową i użytkową. Znakomity pejzażysta, jego twórczość odznaczała się technicznym mistrzostwem i wielką wrażliwością plastyczną; zob. Ligocki 1988 s. 31 i ss. 74-75, Fotografowie 1946-2006 ss. 149-150 i inne
Uwagi/Comments:Odwrocie fotografii (strona verso) czyste. Informacja podana w tytule została uzyskana od p. Krzysztofa Soidy. Fotografia pochodzi z większego zestawu fotografii autorstwa katowickich fotografów Leonarda Idziaka i jego żony Haliny Holas-Idziakowej z ich prywatnego archiwum, wykonanych głównie w latach 60. XX w. (mniejszość w latach 50. XX w.) na terenie obecnego województwa śląskiego (głównie Górny Śląsk) przedstawiające przede wszystkim motywy przemysłowe lub infrastrukturę transportową. Większość fotografii niesygnowana, nieliczne sygnowane na odwrocie pieczęcią jednego z dwojga fotografików. Fotografia autorstwa Leonarda Idziaka, który głównie w latach 60. XX w. (nieliczne fotografie również z lat 50. XX w.) wykonywał fotografie infrastruktury kolejowej i górniczej należącej do Przedsiębiorstwa Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego (inaczej PMP-PW, istniejące w latach 1951-1991), które wydobywało kruszywo oraz piasek podsadzkowy i przewoziło do kopalń własną siecią kolei (kolej piaskowa)
Cena/Price:300
Słowa kluczowe/Keywords:Górny Śląsk/Oberschlesien/Landkreis Tost-Gleiwitz/Plawniowitz/Flößingen
Numer katalogowy/Number:i18869
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kopalnie, gospodarka przemysł - gospodarka górnictwo, varia maszyny i urządzenia / architecture mines/mine, economy industry mining, varia / Architektur Bergwerke/Bergwerk, Varia Wirtschaft Industrie Grubenwesen / photography