Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i18879
Typ/Type:fotografia
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Pławniowice
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Gliwice województwo śląskie (katowickie) gmina Rudziniec
Tytuł/Title:[Kopalnia odkrywkowa piasku w Pławniowicach. Za drogą Potok Pławniowicki wpadający do Kanału Gliwickiego. Z lewej strony - pole V, z prawej - pole VI]
Autor/Author:[Leonard Idziak]
Sygnatura/Signature:Fotografia niesygnowana.
Technika/Technique:Fotografia
Wymiary/Size/Capacity:240x299 mm, 150x262 mm (kompozycja).
Stan/Condition:Fotografia w dość ładnym stanie, zagięcie na górnym marginesie kompozycji, nieznacznie poplamione marginesy, większa plama w lewym dolnym rogu już poza kompozycją.
Datowanie/Dating:lata 60. XX w.
Pochodzenie/Origin:Fotografia z prywatnego archiwum małżeństwa fotografików Leonarda Idziaka i Haliny Holas-Idziakowej.
Inf. o Autorze/Information about an Author:- Leonard Idziak także Idziak-Tułacz (17.09.1913 Sosnowiec - 2001 Katowice) fotograf. Pracował w międzywojniu jako profesjonalny fotograf, poślubił Halinę Holas w 1937 i wraz z nią pracował w zakładzie fotograficznym "Foto-Holas" w Katowicach jej ojca Józefa Holasa. Od 1953 był członkiem ZPAF (Okręg Śląski ZPAF), od 1938 brał udział w licznych okręgowych i ogólnopolskich oraz zagranicznych wystawach, prace w wielu albumach fotograficznych. W 1967 uzyskał tytuł AFIAP / Artiste FIAP (Affilié a la Fédération Internationale de l’Art Photographique). Dokumentował wraz żoną odbudowę śląskiego przemysłu hutniczego i górniczego, wspólnie też z żoną od ca 1965 zajął się fotografią barwną oraz zajmował się barwną fotografią reklamową i użytkową. Znakomity pejzażysta, jego twórczość odznaczała się technicznym mistrzostwem i wielką wrażliwością plastyczną; zob. Ligocki 1988 s. 31 i ss. 74-75, Fotografowie 1946-2006 ss. 149-150 i inne.
Uwagi/Comments:Odwrocie fotografii czyste. Informacja podana w tytule została uzyskana od p. Krzysztofa Soidy. Fotografia pochodzi z większego zestawu fotografii autorstwa katowickich fotografów Leonarda Idziaka i jego żony Haliny Holas-Idziakowej z ich prywatnego archiwum, wykonanych głównie w latach 60. XX w. (mniejszość w latach 50. XX w.) na terenie obecnego województwa śląskiego (głównie Górny Śląsk) przedstawiające przede wszystkim motywy przemysłowe lub infrastrukturę transportową. Większość fotografii niesygnowana, nieliczne sygnowane na odwrocie pieczęcią jednego z dwojga fotografików. Fotografia autorstwa Leonarda Idziaka, który głównie w latach 60. XX w. (nieliczne fotografie również z lat 50. XX w.) wykonywał fotografie infrastruktury kolejowej i górniczej należącej do Przedsiębiorstwa Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego (inaczej PMP-PW, istniejące w latach 1951-1991), które wydobywało kruszywo oraz piasek podsadzkowy i przewoziło do kopalń własną siecią kolei (kolej piaskowa).
Cena/Price:250
Słowa kluczowe/Keywords:Górny Śląsk/Oberschlesien/Landkreis Tost-Gleiwitz/Plawniowitz/Flößingen
Numer katalogowy/Number:i18879
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kopalnie panoramy, gospodarka przemysł górnictwo / architecture mines/mine panoramas/panorama, economy industry mining / Architektur Bergwerke/Bergwerk Panoramas/Panorama, Wirtschaft Industrie Grubenwesen / photography