Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i18888
Typ/Type:fotografia
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Rogoźnik - Sączów
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Będzin (powiat będziński) województwo śląskie (katowickie) gmina Bobrowniki
Tytuł/Title:Tor kolei piaskowej z Rogoźnika do Sączowa. Po lewej Pole "Kalinowa", po prawej Pole "Sączów". Stacja Sączów (Ossy) była na horyzoncie pod lasem
Autor/Author:Leonard Idziak
Sygnatura/Signature:Fotografia niesygnowana
Technika/Technique:fotografia
Wymiary/Size/Capacity:120x236 mm (kompozycja); 239x299 mm (fotografia)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, kompozycja bez wad, nieznaczne złamanie lewego górnego rogu fotografii
Datowanie/Dating:ca 1958
Pochodzenie/Origin:Fotografia z prywatnego archiwum małżeństwa fotografików Leonarda Idziaka i Haliny Holas-Idziakowej
Inf. o Autorze/Information about an Author:- Leonard Idziak także Idziak-Tułacz (17.09.1913 Sosnowiec - 2001 Katowice) fotograf. Pracował w międzywojniu jako profesjonalny fotograf, poślubił Halinę Holas w 1937 i wraz z nią pracował w zakładzie fotograficznym "Foto-Holas" w Katowicach jej ojca Józefa Holasa. Od 1953 był członkiem ZPAF (Okręg Śląski ZPAF), od 1938 brał udział w licznych okręgowych i ogólnopolskich oraz zagranicznych wystawach, prace w wielu albumach fotograficznych. W 1967 uzyskał tytuł AFIAP / Artiste FIAP (Affilié a la Fédération Internationale de l’Art Photographique). Dokumentował wraz żoną odbudowę śląskiego przemysłu hutniczego i górniczego, wspólnie też z żoną od ca 1965 zajął się fotografią barwną oraz zajmował się barwną fotografią reklamową i użytkową. Znakomity pejzażysta, jego twórczość odznaczała się technicznym mistrzostwem i wielką wrażliwością plastyczną; zob. Ligocki 1988 s. 31 i ss. 74-75, Fotografowie 1946-2006 ss. 149-150 i inne
Literatura/Literature:Zob. Krzysztof Soida, Mariusz Furtek, Tomasz Roszak: Koleje piaskowe. T. 1. Rybnik: Wydawnictwo "Betezda", 2007 fot. 147 s. 159
Uwagi/Comments:Odwrocie fotografii (strona verso) czyste. Informacja podana w tytule została uzyskana od p. Krzysztofa Soidy (oraz datowanie obiektu) oraz zobacz analogiczny opis z powyższej publikacji. Fotografia pochodzi z większego zestawu fotografii autorstwa katowickich fotografów Leonarda Idziaka i jego żony Haliny Holas-Idziakowej z ich prywatnego archiwum, wykonanych głównie w latach 60. XX w. (mniejszość w latach 50. XX w.) na terenie obecnego województwa śląskiego (głównie Górny Śląsk) przedstawiające przede wszystkim motywy przemysłowe lub infrastrukturę transportową. Większość fotografii niesygnowana, nieliczne sygnowane na odwrocie pieczęcią jednego z dwojga fotografików. Fotografia autorstwa Leonarda Idziaka, który głównie w latach 60. XX w. (nieliczne fotografie również z lat 50. XX w.) wykonywał fotografie infrastruktury kolejowej i górniczej należącej do Przedsiębiorstwa Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego (inaczej PMP-PW, istniejące w latach 1951-1991), które wydobywało kruszywo oraz piasek podsadzkowy i przewoziło do kopalń własną siecią kolei (kolej piaskowa)
Cena/Price:300
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Małopolska/Zagłębie Dąbrowskie
Numer katalogowy/Number:i18888
Kategorie tematyczne/Categories:gospodarka komunikacja kolejnictwo / economy communication railways / Wirtschaft Verkehrswesen Bahnwesen / photography